Menu

Duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken, gezond en met plezier naar je werk blijven gaan, blijven leren om de actuele ontwikkelingen in je vak  bij te houden. Het zijn allemaal thema’s waarmee je als bestuurder, schoolleider en medewerker mee te maken hebt. Maar hoe pak je dit aan? Hoe geef je invulling aan je eigen duurzame inzetbaarheid?

Wat houdt duurzame inzetbaarheid in?

Duurzame inzetbaarheid omvat diverse thema’s:

  • Vitaliteit 
  • Werkdruk 
  • Loopbaanontwikkeling
  • Collegiale consultatie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Werken aan duurzame inzetbaarheid is belangrijk want een team dat gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werkt, draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Diversiteit aan activiteiten

In 2018 zijn 24 scholen met cofinanciering van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag gegaan om duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen. Dat doen ze op heel verschillende manieren. Op het kaartje ziet u de locatie van de scholen en het specifieke thema waarmee ze aan de slag gaan.

Diverse verhalen en filmpjes over duurzame inzetbaarheid op scholen in het primair onderwijs zijn verzameld. Gebruik ze ter inspiratie voor het eigen team. Want een duurzaam inzetbaar team maakt het onderwijs beter!

Meer informatie

Voor meer informatie over deze projecten kunt u terecht bij Rebecca Schoon: r.schoon@caop.nl, 06 23 269 901.

Publicaties

Ziekteverzuim onderwijzend personeel licht gedaald

Het ziekteverzuim bij het onderwijzend personeel in het po is gedaald van 6,4 procent in 2015 naar 6,3 procent in 2016. Bij het onderwijsondersteunend personeel steeg dit verzuim van 6,5 naar 6,6... Lees meer

26-10-2017 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Bekostiging van het primair onderwijs onderzocht

De bekostiging van het primair onderwijs is op dit moment wel voldoende om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar niet voldoende om aan de aanvullende doelstellingen vanuit de politiek, het... Lees meer

04-08-2017 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

PO-front kondigt petitie en prikactie aan

Op dinsdag 27 juni biedt het ‘PO-front’ een petitie aan in Den Haag. De organisaties verenigd in het PO-front roepen hiermee de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor... Lees meer

08-06-2017 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Werkdruk aanpakken: de leerkracht aan zet

blog van Ellen Feller, procesbegeleider Samenwerken aan werkdruk Geen twee mensen zijn hetzelfde. Daarom moet je, als je werkdruk aan wilt pakken, eerst je eigen ‘gebruiksaanwijzing’ kennen en... Lees meer

26-01-2017 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Kraak de puzzels in de kalender en win een workshop

U laat uw leerlingen het hele jaar puzzelen met tekst en cijfers. Maar hoe staat het met uw eigen oplossend vermogen en dat van uw collega’s? Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt u uit u te buigen... Lees meer

12-10-2016 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Werkbeleving leerkrachten primair onderwijs in beeld

Op basis van gegevens van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) 2014, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een infographic ontwikkeld over de werkbeleving van leerkrachten in het primair... Lees meer

21-06-2016 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Hulpmiddel voor loopbaanmogelijkheden leraar

Welke mogelijkheden hebben leraren om zich verder te ontwikkelen? Hoe verlopen loopbanen in het onderwijs? Je kunt je specialiseren en een andere functie ambiëren, maar je hóeft niet van functie... Lees meer

21-11-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Stappenplan aanpak werkdruk

Wat is werkdruk? Welke stappen kun je zetten om werkdruk bij leraren systematisch aan te pakken? De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk, het ontbreekt veel scholen echter nog aan specifiek... Lees meer

07-10-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Bevlogenheid in het onderwijs

'Als je mensen op een plezierige manier hun eigen kracht laat vinden, gebeurt er zoveel meer.'
 (Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO)
Duurzame inzetbaarheid is een actueel... Lees meer

02-10-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Duurzame inzetbaarheid in perspectief

De bundel ‘Duurzame Inzetbaarheid in Perspectief’ bevat een verzameling van resultaten en inzichten uit verschillende TNO-projecten. Het baseert zich op de meest recente data en nieuw ontwikkelde... Lees meer

08-08-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Wat is effectief bij aanpak werkdruk?

De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk, al naar gelang de specifieke oorzaken. Op de meeste scholen ontbreekt het echter nog aan specifiek beleid om (overmatige) werkdruk tegen te gaan. Dat... Lees meer

30-04-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Coaching startende schoolleiders

In sommige landen wordt coaching voor en door schoolleiders ingezet om het onderwijskundig leiderschap van beginnende schoolleiders te versterken. Om ook in Nederland te stimuleren dat ervaren... Lees meer

17-01-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd

Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders.

Bij gebrek... Lees meer

07-01-2014 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Inzetbaarheid van de oudere leraar

Op welke wijze kunnen scholen invulling geven aan strategisch vitaliteitsbeleid met gebruikmaking van bestaande en nieuwe HR-instrumenten? Die vraag staat in de literatuurstudie ‘Inzetbaarheid... Lees meer

26-09-2013 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Hoge werkdruk in het onderwijs

Bijna 55 procent van de ondervraagde leraren in het primair onderwijs stelt dat zij te maken heeft met een hoge werkdruk. Volgens zo’n 31 procent is er zelfs sprake van een zeer hoge werkdruk. ... Lees meer

08-06-2013 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Handreiking Mobiliteit en Vitaliteit

Prof. dr. Tinka van Vuuren heeft in samenwerking met Loyalis en in opdracht van Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds HBO) een onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitsbeleid en beleid op duurzame... Lees meer

19-03-2013 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Dialoog als instrument voor verandering

In het artikel ‘Leidinggeven aan het professionele gesprek’ geeft Loes Lauteslager een paar concrete suggesties om de dialoog als instrument voor verandering te gebruiken. In het artikel betoogt... Lees meer

14-03-2013 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Servicedocument Ouderenregelingen in het onderwijs

Op verzoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn de sociale partners van de Stichting van het Onderwijs in oktober 2012 met elkaar in gesprek gegaan over de ouderenregelingen in het onderwijs.... Lees meer

01-03-2013 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector

In opdracht van het ministerie van BZK heeft het CAOP een themastudie naar duurzame inzetbaarheid van overheidspersoneel uitgevoerd door middel van een secundaire analyse op het Personeels- en... Lees meer

01-03-2013 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Het komt op de leraar aan

Wat kan de leraar zelf doen om zijn beroep interessanter, aangenamer en effectiever te maken? Dat vormt de hoofdvraag in de publicatie 'Het komt op de leraar aan'. Leraren vormen de ruggengraat... Lees meer

06-06-2011 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Ambitie kent geen tijd

Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender

De Taskforce DeeltijdPlus heeft het initiatief genomen de ambities van vrouwen en mannen te onderzoeken in relatie tot het... Lees meer

24-09-2010 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Active Ageing in het primair en voorgezet onderwijs

Het SBO en ResearchNed hebben een artikel geschreven over ‘Active Ageing' in het primair en voorgezet onderwijs. De uitgave werd op de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2009 gepresenteerd. Op basis... Lees meer

06-04-2010 Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Prikactie en overhandiging petitie PO -front

Vandaag,  27 juni, overhandigt het actiecomité PO-front tijdens een grote manifestatie op het Malieveld een petitie voor hogere lerarensalarissen en minder werkdruk aan politiek Den Haag. Ook... Lees meer

Duurzame inzetbaarheid / Publicaties

Privacy en cookies. Lees meer.