Menu

Duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken, gezond en met plezier naar je werk blijven gaan, blijven leren om de actuele ontwikkelingen in je vak  bij te houden. Het zijn allemaal thema’s waarmee je als bestuurder, schoolleider en medewerker mee te maken hebt. Maar hoe pak je dit aan? Hoe geef je invulling aan je eigen duurzame inzetbaarheid?

Wat houdt duurzame inzetbaarheid in?

Duurzame inzetbaarheid omvat diverse thema’s:

  • Vitaliteit 
  • Werkdruk 
  • Loopbaanontwikkeling
  • Collegiale consultatie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Werken aan duurzame inzetbaarheid is belangrijk want een team dat gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werkt, draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Diversiteit aan activiteiten

In 2018 zijn 24 scholen met cofinanciering van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag gegaan om duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen. Dat doen ze op heel verschillende manieren. Op het kaartje ziet u de locatie van de scholen en het specifieke thema waarmee ze aan de slag gaan.

Diverse verhalen en filmpjes over duurzame inzetbaarheid op scholen in het primair onderwijs zijn verzameld. Gebruik ze ter inspiratie voor het eigen team. Want een duurzaam inzetbaar team maakt het onderwijs beter!

Meer informatie

Voor meer informatie over deze projecten kunt u terecht bij Rebecca Schoon: r.schoon@caop.nl, 06 23 269 901.

Ondersteuning & subsidies

Maak gebruik van subsidie om werkdruk te verminderen

Scholen in het primair onderwijs kunnen vanaf 15 januari eenmalig maximaal 8.000 euro subsidie krijgen om werkdruk aan te pakken. Met het bedrag van het ministerie van Onderwijs kunnen ze de... Lees meer

21-11-2017 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Operatie Regels Ruimen

Een team van experts gaat in opdracht van het Ministerie van OCW scholen helpen om onnodige regels, vergaderingen en administratieve handelingen te identificeren en terug te dringen. Op deze... Lees meer

17-11-2016 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

‘Samen werken aan werkdruk’: pilot op vijf scholen

Welke factoren in de organisatie van het werk veroorzaken werkdruk? Teams op vijf pilotscholen brengen dat in kaart en werken aan oplossingen. Daarbij krijgen ze ondersteuning van het... Lees meer

23-03-2016 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Grip op werkdruk

Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de werkdruk in het primair onderwijs hoog is. Deze werkdruk is een belangrijke... Lees meer

18-11-2015 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Functiecreatie in het primair onderwijs

Bij functiecreatie worden bestaande werkprocessen anders ingericht, waardoor uw huidige personeel zich kan richten op innovatie en het verbeteren van het onderwijs. De eenvoudige taken worden... Lees meer

17-01-2014 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Duurzame inzetbaarheid

Uw ervaringen kunnen leerzaam zijn voor andere schoolbesturen. Hebt u praktijkvoorbeelden op het terrein van duurzame inzetbaarheid en wilt u die met ons en de sector delen?
Of hebt u een... Lees meer

06-09-2013 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.