Menu

Duurzame inzetbaarheid

Factoren als autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap dragen bij aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress? In het onderwijs zijn goede voorbeelden beschikbaar, maar ook buiten de sector kunt u inspiratie opdoen. Werkplezier, loopbaanperspectief en ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijke factoren voor duurzame inzetbaarheid.
Door middel van de dialoog kunt u samen als bestuur, schoolleider en medewerker, duurzame inzetbaarheid bespreekbaar maken. Wanneer leraren en onderwijsondersteunend personeel zich allround ontwikkelen in hun werk, op een manier die hen werkplezier en een gezonde balans oplevert, kunnen ze het verschil maken voor leerlingen en investeren ze in hun eigen loopbaan. Ook schooldirecteuren en -besturen hebben hier belang bij. Met een team van inzetbare medewerkers kunt u goed onderwijs realiseren, ook als de leerlingen uiteenlopende vragen en uitdagingen met zich meebrengen.

Ondersteuning & subsidies

Maak gebruik van subsidie om werkdruk te verminderen

Scholen in het primair onderwijs kunnen vanaf 15 januari eenmalig maximaal 8.000 euro subsidie krijgen om werkdruk aan te pakken. Met het bedrag van het ministerie van Onderwijs kunnen ze de... Lees meer

21-11-2017 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Operatie Regels Ruimen

Een team van experts gaat in opdracht van het Ministerie van OCW scholen helpen om onnodige regels, vergaderingen en administratieve handelingen te identificeren en terug te dringen. Op deze... Lees meer

17-11-2016 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

‘Samen werken aan werkdruk’: pilot op vijf scholen

Welke factoren in de organisatie van het werk veroorzaken werkdruk? Teams op vijf pilotscholen brengen dat in kaart en werken aan oplossingen. Daarbij krijgen ze ondersteuning van het... Lees meer

23-03-2016 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Grip op werkdruk

Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de werkdruk in het primair onderwijs hoog is. Deze werkdruk is een belangrijke... Lees meer

18-11-2015 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Functiecreatie in het primair onderwijs

Bij functiecreatie worden bestaande werkprocessen anders ingericht, waardoor uw huidige personeel zich kan richten op innovatie en het verbeteren van het onderwijs. De eenvoudige taken worden... Lees meer

17-01-2014 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Duurzame inzetbaarheid

Uw ervaringen kunnen leerzaam zijn voor andere schoolbesturen. Hebt u praktijkvoorbeelden op het terrein van duurzame inzetbaarheid en wilt u die met ons en de sector delen?
Of hebt u een... Lees meer

06-09-2013 Duurzame inzetbaarheid / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.