Menu

Duurzame inzetbaarheid

Factoren als autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap dragen bij aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress? In het onderwijs zijn goede voorbeelden beschikbaar, maar ook buiten de sector kunt u inspiratie opdoen. Werkplezier, loopbaanperspectief en ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijke factoren voor duurzame inzetbaarheid.
Door middel van de dialoog kunt u samen als bestuur, schoolleider en medewerker, duurzame inzetbaarheid bespreekbaar maken. Wanneer leraren en onderwijsondersteunend personeel zich allround ontwikkelen in hun werk, op een manier die hen werkplezier en een gezonde balans oplevert, kunnen ze het verschil maken voor leerlingen en investeren ze in hun eigen loopbaan. Ook schooldirecteuren en -besturen hebben hier belang bij. Met een team van inzetbare medewerkers kunt u goed onderwijs realiseren, ook als de leerlingen uiteenlopende vragen en uitdagingen met zich meebrengen.

Activiteiten

Privacy en cookies. Lees meer.