Menu

Ambitie kent geen tijd

Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender

De Taskforce DeeltijdPlus heeft het initiatief genomen de ambities van vrouwen en mannen te onderzoeken in relatie tot het aantal uren dat gewerkt wordt en in relatie tot de beeldvorming en opvattingen over gender in organisaties. Dit is het eerste onderzoek van deze omvang dat de ambities van vrouwen en mannen in Nederland centraal stelt.

De sector waarin men werkzaam is, is van invloed op de manier waarop ambities tot uiting komen. In de ene sector is het bijvoorbeeld beter mogelijk door te groeien naar een hogere functie dan in een andere sector. In de zorg en het onderwijs zijn de doorgroeimogelijkheden beperkt. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in onderwijs/wetenschap en de gezondheidszorg. Een toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen leidt ook tot een toename van het personeelsaanbod in de sectoren van onderwijs en zorg.

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.