Menu

Aanvraagtermijn tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid gesloten

Het is niet langer mogelijk aanvragen in te dienen voor de tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid. De aanvraagprocedure is gesloten en het Arbeidsmarktplatform PO beoordeelt de ingediende projectplannen. Uiterlijk 1 december 2017 wordt bekend welke scholen de tegemoetkoming ontvangen.

Een gezond, gemotiveerd schoolteam en competente medewerkers die met plezier naar hun werk gaan. Beide dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom is duurzame inzetbaarheid van groot belang. Met een financiële tegemoetkoming wil het Arbeidsmarktplatform PO stimuleren dat schoolteams aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid en ondersteuning in de professionele werkomgeving. Tot 15 november 2017 konden scholen daarvoor een projectplan indienen.

Toekenning tegemoetkoming

Uiterlijk 1 december 2017 maakt het Arbeidsplatform PO bekend van welke 20 scholen de aanvraag gehonoreerd wordt. Deze scholen kunnen aanspraak maken op een bedrag van maximaal € 5.000. In een toekenningsbrief staat het exacte bedrag en informatie over de uitbetaling. Aan het begin van het traject krijgen de scholen 50% van het bedrag uitbetaald en na afronding van het project volgt de andere 50%.

Projecten die duurzame inzetbaarheid bevorderen

De tegemoetkoming is bedoeld als cofinanciering voor nieuwe projecten of bestaande projecten die een vervolg krijgen. Scholen kunnen het budget bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in loopbaanontwikkeling, vitaliteit, vermindering van de werkdruk en de aanpak van ziekteverzuim. Ook kunnen ze het geld gebruiken om binnen het team de dialoog over duurzame inzetbaarheid te stimuleren.  

Bekijk de voorwaarden voor de tegemoetkoming.

Privacy en cookies. Lees meer.