Menu

Vensterscholen in Groningen verbinden wijk en kindontwikkeling

De gemeente Groningen stimuleert al ruim twintig jaar het ontstaan van zogenaamde Vensterscholen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die zich richten op de ontwikkeling van kinderen en een prominente plek in de wijk innemen.

Binnen een Vensterschool zijn één of meer basisscholen en instellingen voor kinderopvang verzameld, maar bijvoorbeeld ook een peuterschool, naschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek, sportverenigingen, een muziekschool, volwasseneducatie of een centrum voor jeugd en gezin (WIJ-team). Elke vensterschool bestaat uit andere instellingen en is uniek door de manier waarop de wijk het invult.

Doel Vensterscholen

Vensterscholen zijn er voor alle kinderen en jongeren van nul tot vijftien jaar. Het doel van de brede scholen is:

  • werken aan ononderbroken ontwikkeling van de kinderen;
  • het verbeteren van ondersteuning en zorg aan kinderen;
  • gezamenlijke ideeën maken voor ontwikkeling en opvoeding;
  • het verbeteren van betrokkenheid van ouders.

De eerste Vensterschool in Groningen ging al in 1996 van start. Nog steeds komen er nieuwe Vensterscholen bij. De gemeente Groningen ziet graag dat elke wijk een Vensterschool krijgt. Scholen en andere organisaties kiezen zelf of ze hier aan deel willen nemen. De basisscholen die deel uitmaken van een Vensterschool houden hun eigen grondslag en onderwijsprincipes.

Gezamenlijke huisvesting

Doordat verschillende instellingen binnen Vensterscholen samenwerken, kunnen zij gemakkelijker gebruik maken van elkaars ruimte. Niet alle Vensterscholen zitten in één gebouw. Vaak beginnen de deelnemende instellingen met samenwerken vanuit hun eigen locatie, om vervolgens na te denken over gezamenlijke huisvesting; vaak in een nieuw gebouw.

Gezamenlijke huisvesting biedt niet alleen financiële voordelen (door bijvoorbeeld één receptiebalie, gedeelde toiletten en gezamenlijk onderhoud aan het gebouw), maar ook praktische voordelen. De scholen krijgen er bijvoorbeeld leeractiviteiten bij, zoals muziek-, zwem-, of andere sportfaciliteiten. Ook kunnen de medewerkers van de verschillende instellingen elkaar makkelijker vinden, wat kinderen en ouders ten goede komt.

Meer informatie

Op de website van de gemeente Groningen vindt u beknopte informatie over de Vensterscholen.

Privacy en cookies. Lees meer.