Menu

’t Holthuus: integraal kindcentrum in wording

Integraal Kindcentrum ’t Holthuus in Huissen bestaat uit een kinderopvanglocatie en een locatie voor onderwijs en buitenschoolse opvang. Door de samenwerking biedt ’t Holthuus een doorlopende leerlijn aan kinderen die van kinderdagverblijf De Toverbal naar het basisonderwijs gaan. Basisschool ’t Holthuus is onderdeel van Stichting ATOS. De Toverbal is onderdeel van stichting Skar.

Sinds januari 2017 biedt ’t Holthuus ook opvang aan kinderen vanaf 2,5 jaar aan op dezelfde locatie als de school en de buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen de peuters af en toe meedoen met de kleuters uit groep 1, om alvast vertrouwd te raken met de basisschool.

Eigen leervragen

Bij IKC ‘t Holthuus worden kinderen gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan en antwoord te vinden op hun eigen leervragen. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen. De begeleiders inspireren en stimuleren de kinderen daarbij.

Human Dynamics

De visie van ’t Holthuus is geïnspireerd op Human Dynamics, een zienswijze waarbij wordt gekeken naar de onderliggende patronen die het menselijke gedrag aansturen, waardoor de verschillen tussen mensen worden gewaardeerd. Iedere begeleider op ’t Holthuus is opgeleid op het gebied van Human Dynamics. Activiteiten die bij ’t Holthuus worden gebaseerd op Human Dynamics zijn onder andere een wekelijkse midweekviering, maatjesklassen en een wekelijkse sociaal emotionele ontwikkelingskring, waarin de thema’s rots & water, mindfullness, massage, meditatie, drama, dialoog en sport worden behandeld.

’t Holthuus is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft tot en met de zomer van 2019 een opnamestop ingesteld.

Meer informatie

Op de website van IKC ’t Holthuus vindt u meer informatie over de onderwijsvisie van de organisatie.

Privacy en cookies. Lees meer.