Menu

’s-Hertogenbosch zet vol in op kindcentra

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een van de koplopers op het gebied van integrale kindcentra. In 2010 tekenden verschillende onderwijs- en opvangorganisaties en de gemeente een intentieverklaring, om zich sterk maken voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. In 2016 waren alle basisscholen onderdeel van een kindcentrum.

Elk kindcentrum in ’s-Hertogenbosch bestaat minimaal uit een voorschoolse voorziening (kinderdagopvang of peuterarrangement) en een basisschool, met vaak ook buitenschoolse opvang erbij. Met de kindcentra moet een ononderbroken en gecombineerde lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrijetijdsbesteding worden gerealiseerd.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is intensief betrokken bij het opzetten van de kindcentra. Daarnaast zijn de Bossche schoolbesturen, verenigd in de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH) en de acht deelnemende kinderopvangorganisaties nauw betrokken bij de plannen. Zij nemen allen deel aan de Projectgroep Kindcentra 0-13.

Ontwikkelagenda

Voor de periode 2016 tot 2020 heeft ’s-Hertogenbosch een ‘Ontwikkelagenda kindcentra 0-13’ opgesteld, met de titel ‘De toekomst begint vandaag!’ Hierin worden een aantal speerpunten genoemd voor de kindcentra in ’s-Hertogenbosch:

  • De kindcentra denken niet (meer) in termen als ‘kinderopvang’ of ‘onderwijs’, maar gaan uit van de ontwikkeling van het kind;
  • De betrokken partners werken samen en maken gebruik van elkaars expertise;
  • Er wordt gestreefd naar een kindcentrum onder één dak;
  • In 2016 maken alle scholen in ’s-Hertogenbosch deel uit van een kindcentrum.
  • In 2018 werken alle kindcentra vanuit het uitgangspunt ‘Samen doen, samen verantwoordelijk’ of, als absolute ondergrens, vanuit ‘Samen doen, zelf verantwoordelijk’. Kindcentra kunnen ervoor kiezen om door te groeien naar ‘Eén organisatie’;
  • Ouders zijn belangrijke partners binnen het kindcentrum;
  • In de kindcentra kunnen kinderen op den duur het hele jaar, vijf dagen per week, terecht om te spelen, te leren, te ontdekken en te ontspannen;
  • De kindcentra ontwikkelen zich ieder in hun eigen tempo en op hun eigen manier, met verschillende accenten;
  • Kindcentra fungeren als thuisnabije, geïntegreerde voorzieningen, volgens de doelstellingen van het Passend onderwijs;
  • Kindcentra fungeren als belangrijke partner binnen het integrale jeugdbeleid van de gemeente.

Ontwikkelrecht

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil alle kinderen van nul tot en met dertien jaar, dus ook kinderen tot vier jaar, een ontwikkelrecht geven. Het streven is om alle peuters minimaal twee dagdelen per week opvang te bieden. Daarnaast moeten kinderen van vier tot en met dertien jaar recht krijgen op een aantal uren buitenschoolse opvang per week, waarin zij ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Bestuurlijke alliantie

In de ontwikkelagenda voor kindcentra 2016-2020 zijn ook plannen geopperd voor een bestuurlijke strategische alliantie om de kindcentra verder te ontwikkelen. De bestaande SSPOH zou daarvoor doorontwikkeld kunnen worden tot een ‘Samenwerking Kindcentra ’s-Hertogenbosch’, waar ook kinderopvang en gemeente bij aansluiten.

Meer informatie

Bekijk de Ontwikkelagenda kindcentra 0-13 ’s-Hertogenbosch 2016-2020: De toekomst begint vandaag!
Bekijk het praktijkvoorbeeld van Kindcentrum Westerbreedte, een van de kindcentra in ’s-Hertogenbosch.

Privacy en cookies. Lees meer.