Menu

Plannen voor een kindcentrum van nul tot achttien jaar in Amsterdam

Laterna Magica is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar, op het Amsterdamse IJburg. Het is een leergemeenschap met 700 kinderen, zonder klassen, groepen, of vaste methoden. Elk kind heeft een eigen ontwikkelingslijn en een eigen portfolio, met persoonlijke begeleiding en ondersteuning. De leerlingen zijn ingedeeld in drie verschillende soorten units: van nul tot en met drie jaar, van drie tot en met acht jaar en van acht tot en met twaalf jaar. In elke unit zitten ongeveer 100 kinderen.

Laterna Magica heeft een sterke visie op het bieden van opvang en onderwijs, namelijk het ‘ontdekken en ontwikkelen van iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden’. Deze visie vertaalt zich onder andere in een talentenetalage, een kinderpersbureau, een ‘ontdektuin’ met dieren, een kinderraad en een eigen evenementenbureau dat verschillende activiteiten organiseert. De kernwaarden van Laterna Magica zijn: integriteit, liefde, autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Kindcentrumraad

Medezeggenschap bij Laterna Magica gaat via de Kindcentrumraad (KC-raad), een samenvoeging van de oudercommissie van unit 0 (het kinderopvangdeel van het kindcentrum) en de medezeggenschapsraad van het primair onderwijs-deel. De KC-raad heeft acht leden, waarvan vier ouders en vier medewerkers.

Van nul tot achttien

Laterna Magica heeft plannen om ook voortgezet onderwijs aan te bieden in de regio IJburg, zodat kinderen van nul tot en met achttien jaar bij de organisatie terecht kunnen. Uit een peiling onder ouders blijkt dat er veel animo is voor het idee. Laterna Magica 0­18 moet een kleinschalig georganiseerde leergemeenschap worden voor alle leeftijden en niveaus.

Met de plannen wil Laterna Magica vier verbindingen creëren waar nu sprake is van ontkoppeling.

  • De verbinding tussen onderwijsinhouden creëren, met één visie op het stimuleren en volgen van brede kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming;
  • De verbinding tussen formeel, binnenschools leren en (informeel) leren maken, door het curriculum vakoverstijgend en verbonden met de wereld in te richten;
  • Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs aan elkaar koppelen, in een doorgaande lijn en zonder vroegtijdige selectie;
  • Een connectie maken tussen opleiden en professionaliseren, door werkplekleren en teamleren centraal te stellen.

Meer informatie

Kijk op de website van Laterna Magica voor meer informatie over het kindcentrum
Lees over de plannen voor Laterna Magica 0-18 jaar in het startdocument

Privacy en cookies. Lees meer.