Menu

Middenin de wijk: Kindcentrum Westerbreedte

Kindcentrum Westerbreedte biedt dagopvang, peuterarrangementen, primair onderwijs, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang aan kinderen van nul tot en met dertien jaar in ’s-Hertogenbosch. Het kindcentrum is onderdeel van de Brede Bossche School de Kruiskamp: een samenwerkingsverband voor kinderopvang, leren voor jong en oud, sport en cultuur. Binnen de Brede Bossche School werken basisscholen, peuterarrangementen, kinderopvang, welzijns-, gezondheids- en culturele organisaties, verenigingen, de wijkraad en het wijkteam samen in de Bossche aandachtswijk De Kruiskamp.

Signum

Westerbreedte is onderdeel van het schoolbestuur Signum Onderwijs, ATO-scholenkring en Kanteel kinderopvang. Alle basisscholen die vallen onder Signum Onderwijs zoeken de samenwerking op met kinderopvangorganisaties, om zo een kindcentrum te vormen voor kinderen van nul tot en met dertien jaar. Ook proberen de scholen zoveel mogelijk een maatschappelijk relevante positie in de wijk in te nemen.

Visie

Binnen Kindcentrum Westerbreedte wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Zij werken met één pedagogisch didactische kindvisie, die draait om talent en ambitie (en niet om achterstanden). Het kindcentrum wil onderwijs op maat bieden, in een dynamische leeromgeving die midden in de samenleving en in de buurt staat. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zandlopermodel

Voor de inrichting van het onderwijs heeft Westerbreedte gekozen voor het ‘dynamisch zandlopermodel’, dat lijkt op de onderwijsmethode SlimFit. In het zandlopermodel staan drie units centraal. In unit 1 draait het vooral om het goed leren kennen van de leerling en het signaleren en in beeld krijgen van hun talenten. In unit 2 gaan de leerkrachten daar intensief met de leerling mee aan de slag, waarna in unit 3 het accent komt te liggen op de overstap naar het vervolgonderwijs. Elke unit vergadert afzonderlijk met een eigen inhoudelijke agenda. Tijdens collectieve studiedagen stemmen de drie units hun processen met elkaar af. De ouders van de leerlingen worden gezien als partners in opvoeding en onderwijs.

Vreedzame school

Verder werkt Westerbreedte met het programma de Vreedzame School, dat kinderen onder andere een veilig schoolklimaat biedt, hen leert omgaan met conflicten, fysiek en verbaal geweld beperkt, de verantwoordelijkheid van kinderen vergroot en hen een stem geeft zodat ze zich gehoord en gezien voelen.

Pabo-studenten

Pabo-studenten nemen een belangrijke plek in bij Westerbreedte. Elk jaar lopen acht studenten van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie stage. Zij geven les onder begeleiding van de groepsleerkracht en voeren projecten uit. Studenten die in de laatste fase van hun opleiding zitten, nemen vijf weken lang een groep over.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Kindcentrum Westerbreedte
Website van de Brede Bossche School Kruiskamp
Website van schoolbestuur Signum Onderwijs

Privacy en cookies. Lees meer.