Menu

Masterplan onderwijs voor Lichtenvoorde met Integraal Educatief KindCentrum

De gemeente Oost-Gelre heeft, samen met vier schoolbesturen, een masterplan opgesteld voor de toekomst van het primair onderwijs in Lichtenvoorde en omgeving. Het aantal leerlingen in de regio krimpt behoorlijk, waardoor het voortbestaan van veel scholen in gevaar komt. In het plan wordt het aantal basisscholen teruggedrongen van dertien naar vijf. Deze gaan op in integrale kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar.

Integraal Educatief KindCentrum

De eerste stap in het masterplan is de komst van een Integraal Educatief KindCentrum (IEKC), dat eind 2018 in Lichtenvoorde moet starten. Hier komt het regulier en speciaal (basis)onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en jeugdzorg samen onder één dak, voor ongeveer 400 kinderen van nul tot dertien.

Het IEKC moet een brede educatieve voorziening worden waar leerlingen van vier scholen vanaf eind 2018 samen naar school gaan. Deze gaan werken vanuit één visie en met één team, onder het motto: samen waar kan, apart waar nodig.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de nieuwsbrief over het masterplan onderwijs uit 2016.

Privacy en cookies. Lees meer.