Menu

Integrale Kind- en Expertisecentra en multifunctionele accommodaties in Hoorn

De gemeente Hoorn heeft eind 2016, samen met alle schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs, een strategisch plan gemaakt voor de onderwijshuisvesting van 2017 tot en met 2024. Eerder ontwikkelde Hoorn al een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting. Onderdeel van het strategisch plan is een integraal kind- en expertisecentrum (IKEC) voor kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs.

In het strategisch plan wordt ook een voorschot genomen op de onderwijshuisvesting van 2024 tot 2030, waarin de ontwikkeling van meer integrale kindcentra op de planning staat. Naast ‘gewone’ kindcentra zijn er ook plannen voor multifunctionele accommodaties (MFA’s), waarin behalve onderwijs ook extra maatschappelijke voorzieningen worden ondergebracht.

IKEC

Het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC) in Hoorn is een initiatief van zes organisaties op het gebied van (speciaal) basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Zij hebben in het voorjaar van 2016 een gezamenlijke visie ontwikkeld voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Een van de doelen van dit IKEC is om minder kinderen naar speciale onderwijsvoorzieningen door te verwijzen, door in het IKEC de behoefte van elk kind altijd centraal te stellen.

Het motto van het IKEC (in oprichting) is: ‘Samen voor het kind, met één sterke pedagogische basis’. De IKEC-experts werken samen met wijkteams en bieden extra ondersteuning aan kinderen (en hun ouders) die dat nodig hebben. De gedeelde waarden van de IKEC-partners zijn: veiligheid, respect, samenwerking en vertrouwen. De professionals die (gaan) werken bij het IKEC zijn ‘T-shaped’ en werken integraal samen. De kinderen staan bij het IKEC centraal en krijgen ieder een eigen ontwikkelingsplan.

Mariaschool en SKH

Een van kindcentra in wording in Hoorn is de combinatie van de Mariaschool en de Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). De twee organisaties spraken in juni 2016 hun intentie uit om meer samen te werken en uiteindelijk op te gaan in een integraal kindcentrum. Beide organisaties vinden het belangrijk dat de overstap van kinderopvang naar de school zo vloeiend mogelijk verloopt en dat de medewerkers van beide instellingen elkaars deskundigheid aanvullen en versterken.

Tussen 2019 en 2022 staat een verbouwing (of nieuwbouw) voor de Mariaschool op de planning. De school en SKH willen dan concrete plannen voor een kindcentrum klaar hebben liggen.

Meer informatie

Lees meer over het strategisch plan voor onderwijshuisvesting in de gemeente Hoorn
Bekijk het visiedocument van het Integraal Kind- en Expertisecentrum
Lees over de samenwerking tussen de Mariaschool en Stichting Kinderopvang Hoorn

Privacy en cookies. Lees meer.