Menu

Scenariomodel primair onderwijs

Het Arbeidsmarktplatform heeft een instrument voor regio’s en individuele schoolbesturen ontwikkeld waarmee toekomstscenario’s gemaakt kunnen worden voor mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen. Met dit model kunt u zelf aan de knoppen draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen en krijgt u op basis van diverse scenario’s inzicht in uw personeelsbehoefte en financiële ruimte.

Het scenariomodel primair onderwijs ondersteunt basisscholen in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een (financieel) meerjarenbeleid. Het geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses, en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief prestatiebox), waardoor zij hun personele formatie kunnen berekenen. Daarnaast is de bevolkingsopbouw van nul- tot vierjarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden ‘Passend onderwijs’.

Scenario’s met persoonlijke inlog

Het grote gebruiksgemak van de online tool zit onder andere in de grafische weergave van de prognoses en het intuïtief kunnen navigeren. Met een persoonlijke inlogcode voor het maken van scenario’s is het mogelijk om aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis bij te stellen. Met het opstellen van diverse toekomstscenario’s krijgen schoolbesturen inzicht in de bandbreedte voor het vormgeven van het meerjarenbeleid.

Samen met de sector ontwikkeld

Het model is vraaggericht ontwikkeld. Om aan te sluiten op de gebruikerswensen, zijn schoolleiders en schoolbestuurders nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het model. Op dit moment werken we aan het toevoegen van prognoses voor het speciaal basisonderwijs.
Ga naar het Scenariomodel primair onderwijs
Neem voor meer vragen contact op met scenariomodelpo@arbeidsmarktplatformpo.nl 

Privacy en cookies. Lees meer.