Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Zuid-Holland-Zuid

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Zuid-Holland-Zuid. In 2024 is de werkgelegenheid in Gorinchem ten opzichte van 2019 bijvoorbeeld met bijna 5 procent gedaald. In Rotterdam zien we in dezelfde periode daarentegen een stijging van de werkgelegenheid van circa 2 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 9.050 fte, een daling van ruim  1 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Zuid-Holland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, van 231 fte in 2019 tot 576 fte in 2024. Rotterdam kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (325 fte in 2024), Gorinchem het kleinste (16 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Ook dan zien we dat Rotterdam, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief hoog tekort zal hebben, terwijl het tekort in de rest van de regio naar verwachting onder het landelijk gemiddelde uitkomt.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Zuid-Holland-Zuid.

Privacy en cookies. Lees meer.