Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Zuid-Holland-Noord

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Zuid-Holland-Noord, bestaande uit vijf arbeidsmarktregio’s waaronder de stad Den Haag. In 2024 is de werkgelegenheid in Midden-Holland ten opzichte van 2019 bijvoorbeeld met ruim 3 procent gedaald, in Den Haag met ruim 1 procent. In de regio Haaglanden zien we in dezelfde periode daarentegen een stijging van ruim 2 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 9.634 fte, een daling van ruim 1 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Zuid-Holland-Noord  zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, van 193 fte in 2019 tot 502 fte in 2024. Holland Rijnland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (186 fte in 2024), gevolgd door Den Haag (184 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Holland Rijnland en Den Haag, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zullen hebben. Naar verwachting zal het tekort in de rest van de regio kleiner zijn dan het landelijke gemiddelde.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Zuid-Holland-Noord.

Privacy en cookies. Lees meer.