Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Noord-Holland

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke beeld zal de werkgelegenheid in Noord-Holland tussen de jaren 2019-2024 gelijk blijven. Dit komt doordat de werkgelegenheid in Amsterdam in de periode 2019-2014 sterk stijgt (ruim 6 procent). De verwachting is dat de werkgelegenheid in de rest van de regio Noord-Holland wel daalt. Zo daalt de werkgelegenheid tussen 2019 en 2024 in Noord-Holland-Noord met bijna 5 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 13.916 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Noord-Holland zal het tekort de komende jaren naar verwachting sterk toenemen, van 314 fte in 2019 tot 935 fte in 2024.  Amsterdam kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (514 fte in 2024), terwijl Gooi en Vechtstreek het kleinste tekort kent (34 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Amsterdam, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. Naar verwachting zal het tekort in de rest van de regio Noord-Holland kleiner zijn dan het landelijk gemiddelde of het landelijke beeld volgen.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Noord-Holland.

Privacy en cookies. Lees meer.