Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Noord-Brabant-West

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Noord-Brabant-West, bestaande uit arbeidsmarktregio’s West-Brabant en Midden-Brabant. De werkgelegenheid daalt tussen 2019 en 2024 naar verwachting iets sterker in West-Brabant dan in Midden-Brabant (ruim 3 procent versus circa 3 procent). In 2024 is de werkgelegenheid in de gehele regio ten opzichte van 2019 met ruim 3 procent gedaald, tot 5.365 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Noord-Brabant-West zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, van 130 fte in 2019 tot 310 fte in 2024. West-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (189 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat in beide arbeidsmarktregio’s een vergelijkbaar tekort wordt verwacht als het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Noord-Brabant-West.

Privacy en cookies. Lees meer.