Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Noord-Brabant-Oost

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Noord-Brabant-Oost, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. In 2024 is de werkgelegenheid in Helmond-De Peel ten opzichte van 2019 met circa 3 procent gedaald. In Zuidoost-Brabant zien we in dezelfde periode een daling van circa 1 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 7.746 fte, een daling van 2 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Noord-Brabant-Oost zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, van 194 fte in 2019 tot 476 fte in 2024. Noordoost-Brabant kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (264 fte in 2024), Helmond-De Peel het kleinste (46 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een groter tekort zullen kennen dan het landelijk gemiddelde. Het verwachte tekort in Helmond-De Peel zal daarentegen in relatieve zin wat lager zijn.  

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Noord-Brabant-Oost.

Privacy en cookies. Lees meer.