Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Limburg

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Limburg. In 2024 is de werkgelegenheid in Midden-Limburg ten opzichte van 2019 met ruim 4 procent gedaald. Zowel in Zuid-Limburg als in Noord-Limburg zien we in dezelfde periode een daling van ruim 3 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.601 fte, een daling van ruim 3 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Limburg zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 251 fte in 2024. Zuid-Limburg kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (157 fte in 2024), Midden-Limburg het kleinste (16 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Zuid-Limburg en Noord-Limburg, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief hoog tekort zullen hebben. In Midden-Limburg wordt daarentegen in relatieve zin een beperkt tekort verwacht.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Limburg.

Privacy en cookies. Lees meer.