Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Groningen

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Groningen. In 2024 is de werkgelegenheid in Groningen ten opzichte van 2019 met ruim 5 procent gedaald, tot 3.348 fte.  

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Groningen zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 177 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat het verwachte tekort in Groningen in 2024 iets kleiner zal zijn dan het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Groningen.

Privacy en cookies. Lees meer.