Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Gelderland-Zuid

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Gelderland-Zuid. Het sterkst daalt de werkgelegenheid in de Achterhoek: bijna 6 procent tussen 2019 en 2024. In Rijk van Nijmegen zien we in dezelfde periode een daling van zo’n 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 5.917 fte, een daling van bijna 5 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Gelderland-Zuid zal het tekort de komende jaren naar verwachting sterk toenemen, van 92 fte in 2019 tot 310 fte in 2024. Midden-Gelderland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (132 fte in 2024), de Achterhoek het kleinste (44 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zullen hebben, terwijl het tekort in de Achterhoek en Rivierenland onder het landelijk gemiddelde zal uitkomen.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Gelderland-Zuid.

Privacy en cookies. Lees meer.