Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Gelderland-Noord

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Gelderland-Noord, bestaande uit de arbeidsmarktregio’s ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ en ‘Foodvalley’. In 2024 is de werkgelegenheid in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe ten opzichte van 2019 met zo’n 3 procent gedaald. In Foodvalley zien we in dezelfde periode juist een stijging van ruim 1 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.770 fte, een daling van ruim 1 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Gelderland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 302 fte in 2024. De arbeidsmarktregio ‘Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe’ kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (157 fte in 2024), ‘Foodvalley’ zal een iets kleiner tekort kennen (145 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Foodvalley, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Gelderland-Noord.

Privacy en cookies. Lees meer.