Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Friesland

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Friesland. Tussen 2019 en 2024 daalt de werkgelegenheid in Friesland naar verwachting met 7 procent, tot 2.950 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Friesland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, van 28 fte in 2019 tot 140 fte in 2024. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Friesland, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een geringer tekort zal hebben.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Friesland.

Privacy en cookies. Lees meer.