Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Flevoland

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Flevoland, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Flevoland en Almere. In 2024 is de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Flevoland ten opzichte van 2019 met bijna 2 procent gedaald. In Almere zien we in dezelfde periode een daling van 9 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 2.235 fte, een daling van ruim 5 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Flevoland zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, tot 79 fte in 2024. De arbeidsmarktregio Flevoland kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (46 fte in 2024). In Almere komt het tekort hetzelfde jaar naar verwachting uit op 33 fte. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat beide arbeidsmarktregio’s, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, relatief iets lagere tekorten zullen hebben.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Flevoland.

Privacy en cookies. Lees meer.