Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Drenthe / Overijssel

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Drenthe / Overijssel, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Drenthe, Regio Zwolle en Twente. Naar verwachting daalt de werkgelegenheid tussen 2019 en 2024 met bijna 7 procent het sterkst in Drenthe, tot 1.178 fte in 2024. In de Regio Zwolle zien we in dezelfde periode een daling van 4 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.901 fte.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland een tekort aan leraren verwacht. Dit tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. In de regio Drenthe / Overijssel zal het tekort de komende jaren naar verwachting stijgen van 46 fte in 2019 tot 278 fte in 2024. De regio Twente kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (125 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat de regio’s in Drenthe / Overijssel ten opzichte van het landelijk gemiddelde een geringere tekortproblematiek zullen hebben.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Drenthe / Overijssel.

Privacy en cookies. Lees meer.