Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Zuid- en Oost-Gelderland

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Zuid- en Oost-Gelderland? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de verschillende RPA-regio’s in de regio Zuid- en Oost-Gelderland zal de werkgelegenheid naar verwachting dalen. In RPA-regio IJssel en Rijn zal de werkgelegenheid in dezelfde periode met ruim 4 procent dalen. Dat komt neer op bijna 90 voltijdsbanen. De RPA-regio Achterhoek zal te maken krijgen met een daling van ruim 9 procent. In de RPA-regio Nijmegen daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 6 procent, terwijl de werkgelegenheid in Rivierenland in dezelfde periode met ruim 5 procent zal dalen.

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) is het grootst in de RPA-regio IJssel en Rijn, maar daalt de komende jaren gestaag tot ruim 120 fte in 2023. In de andere RPA-regio’s zien we een soortgelijk beeld. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan zien we dat Rivierenland het landelijke beeld volgt met een daling van zo’n 17 procent. In de regio’s IJssel en Rijn en Nijmegen is sprake van een minder sterke daling van ruim 15 procent en bijna 14 procent. De RPA-regio Achterhoek krijgt te maken met een daling van ruim 23 procent, ruim boven het landelijk gemiddelde. Beschouwen we deze ontwikkelingen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio’s, dan zien we dat de vervangingsvraag in de Achterhoek, ondanks de sterke daling, relatief laag is. De andere RPA-regio’s liggen wat dit betreft dichterbij het landelijk gemiddelde.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In de RPA-regio’s zal de instroom ook dalen. In de RPA-regio IJssel en Rijn zal in dezelfde periode sprake zijn van een daling van ruim 7 procent, terwijl we in de RPA-regio Rivierenland een daling zien van ruim 6 procent. De afnemende instroom is het sterkst zichtbaar in Nijmegen en de Achterhoek, waar de instroom in dezelfde periode daalt met  respectievelijk ruim 14 procent en bijna 17 procent.

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. De tekorten lopen in 2023 op tot 113 fte in IJssel en Rijn, 85 fte in Nijmegen, bijna 50 fte in Rivierenland en 19 fte in de Achterhoek. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de tekorten in Nijmegen en IJssel en Rijn rond het landelijk gemiddelde liggen. Rivierenland ligt daar wat onder. De tekorten in de Achterhoek zullen relatief laag zijn.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Zuid- en Oost-Gelderland.

Privacy en cookies. Lees meer.