Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Flevoland

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Flevoland? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de regio Flevoland zal de werkgelegenheid in deze periode dalen. In de stad Almere daalt de werkgelegenheid met ruim 6 procent. In de RPA-regio Flevoland daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met ruim 2 procent.

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag in Flevoland en Almere daalt in de periode 2018-2023 gestaag, tot respectievelijk 70 en 60 fte in 2023. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in Almere sterker daalt dan het landelijk gemiddelde. In Almere daalt de vervangingsvraag in deze periode met bijna 19 procent. In de RPA-regio Flevoland is de daling met ruim 12 procent iets minder sterk. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat de vervangingsvraag in Flevoland lager ligt dan het landelijk gemiddelde en die in Almere iets hoger.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in Almere met ruim 21 procent (12 fte) afnemen. Ook in de RPA-regio Flevoland daalt de instroom sterker dan het landelijk gemiddelde (15 procent, 10 fte).

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. In Almere zal het tekort in deze periode oplopen tot 25 fte in 2023, terwijl het tekort in Flevoland dit jaar zal oplopen tot 47 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat beide RPA-regio’s in relatieve zin een lager tekort kennen dan het landelijk gemiddelde.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Flevoland

Privacy en cookies. Lees meer.