Menu

Regionale Arbeidsmarktramingen 2018 - 2023

De Regionale Arbeidsmarktramingen zijn gemaakt door CentERdata in opdracht van het Ministerie van OCW. Hoe ziet de toekomstige arbeidsmarkt in het primair onderwijs er uit in uw regio? Wat zijn de verwachtte tekorten aan leerkrachten?  Deze arbeidsmarktramingen geven een indruk van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs (po) per regio. In de ramingen komen aan de orde: leeftijdsopbouw, werkgelegenheid, de vervangingsvraag, instroom en het aantal onvervulde vacatures.

Hieronder kunt u de Arbeidsmarktramingen van OCW raadplegen:

Privacy en cookies. Lees meer.