Menu

Onderwijsatlas primair onderwijs

Groeit of daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs? Is er vraag naar nieuwe leraren of ontstaan er overschotten? En in welke mate vergrijst het personeelsbestand? In de Onderwijsatlas Primair onderwijs vindt u het antwoord op deze en andere vragen.

In de Onderwijsatlas staat een breed scala aan geografische kaarten en figuren, die een samenhangend beeld geven van recente ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. De Onderwijsatlas brengt ook de regionale verschillen op de onderwijsarbeidsmarkt visueel in kaart. Deze informatie kan schoolbesturen ondersteunen bij het formuleren van beleid en daaraan gerelateerde activiteiten. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen de atlas toegestuurd.

Privacy en cookies. Lees meer.