Menu

Cijfers en Trends

Groeit of daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs? In hoeverre ontstaat er de komende jaren een tekort aan leraren in de sector? En hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs met hun werk? Als kenniscentrum houdt het Arbeidsmarktplatform PO het voor u bij.
Op deze pagina vindt u alle belangrijke kengetallen over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, zoals de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de werkgelegenheid en prognoses over het aantal onvervulde vacatures. Daarnaast kunt u alle relevante publicaties van het Arbeidsmarktplatform PO raadplegen en een selectie vinden van onderzoeken naar feiten en cijfers in het primair onderwijs zoals van het Ministerie van OCW of Education at a Glance (OECD).

Arbeidsmarktanalyse 2016-2017 primair onderwijs

Hoe zit het met de werkgelegenheid? Hoe staat het met de kwaliteit van arbeid en hoe
tevreden is het personeel.

Lees meer

Regionale arbeidsmarktanalyses

Deze arbeidsmarktramingen geven een indruk van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs (po) per regio.

Lees meer

Regionale ontwikkelingen: zelf aan de slag

Via de website www.scenariomodelpo.nl kunt u zelf aan de slag met cijfers en trends. U kunt toekomstscenario’s maken van mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen.

Lees meer

Meer onderzoek

Lees de relevante publicaties met feiten en cijfers over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs van andere partijen dan het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.