Menu

Schoolteams aan zet bij besteding extra middelen tegen werkdruk

9 maart 2018

Alle scholen in het primair onderwijs ontvangen in maart een brief van de sociale partners met meer informatie over het werkdrukakkoord. Bij de brief zit een factsheet die scholen en schoolbestuurders helpt de dialoog in het team aan te gaan. Online zijn er praktijkvoorbeelden van zeven scholen beschikbaar ter inspiratie.

Werkdrukakkoord

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar steeds meer geld krijgen om werkdruk aan te pakken. In 2018-2019 is er 237 miljoen euro extra beschikbaar en dit bedrag loopt op tot 430 miljoen euro in het schooljaar 2021-2022. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt daarmee volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot een gemiddeld jaarlijks bedrag van 65.000 euro in 2021-2022. Jaarlijks leggen schoolbesturen in het jaarverslag verantwoording af over de inzet van de extra middelen.

Factsheet

Het werkdrukakkoord ligt er, nu zijn de schoolteams aan zet. Werkdruk terugdringen begint met een gesprek in het team op school. Die dialoog gaat over de vragen: Waar komt de werkdruk vandaan? Wat kun je eraan doen? Welke maatregelen gaan we nemen? Vervolgens kun je als school aan de slag met de gekozen maatregelen en deze monitoren in een cyclisch proces. In de factsheet staat beschreven welk proces elke school dient te doorlopen. Het schoolbestuur bewaakt daarbij de kaders en ondersteunt het proces.

Praktijkverhalen

Er is niet een standaardoplossing voor werkdruk, elke school bepaalt dus zelf welke maatregelen nodig zijn. Daarbij kunt u ter inspiratie gebruikmaken van de praktijkverhalen met ervaringen van zeven verschillende scholen uit heel het land. Lees welke keuzes ze hebben gemaakt om werkdruk aan te pakken en wat de maatregelen de teams opleveren.

Meer informatie

Alle informatie over werkdruk en het werkdrukakkoord vindt u vanaf nu op de pagina Aan de slag met werkdruk. Naast de factsheet en de praktijkverhalen ziet u hier een overzicht van alle activiteiten die het Arbeidsmarktplatform PO organiseert rondom werkdruk.


Privacy en cookies. Lees meer.