Menu

Scenariomodel PO geactualiseerd met recente cijfers

30 mei 2018

Het scenariomodel PO is geactualiseerd met de meest recente cijfers. Hiermee kunt u zich nog beter voorbereiden op de toekomst van uw school. In het najaar van 2018 zijn er weer workshops over het model.

Toekomstscenario’s op bestuurs-, school- en vestigingsniveau

Het scenariomodel PO is het gratis online leerlingprognosemodel voor het primair onderwijs. Met dit instrument voor schoolleiders en schoolbesturen kunt u leerlingprognoses inzien en nagaan welke gevolgen dit heeft voor de benodigde bekostiging en uw personeelsformatie. Ook kunt u zelf toekomstscenario’s maken op basis van uw eigen aannames.

Op bestuurs- school- en vestigingsniveau kunt u direct rapportages inzien, downloaden en bewerken voor nadere analyses. U kunt ook de onderliggende informatie inzien van bijvoorbeeld bevolkingsopbouw en bevolkingsprognose, en marktaandelen. Waar nodig kunt u deze gegevens ook zelf bewerken.

Het animatiefilmpje legt u snel en duidelijk uit wat het scenariomodel is en waarvoor u het kunt gebruiken.

Workshops najaar 2018

In het najaar van 2018 organiseren wij weer enkele workshops, waarvan de data in de APPO-nieuwsbrief van juni bekend worden gemaakt. Hebt u daar interesse voor, dan kunt u dit nu al aangeven via een e-mail naar scenariomodelpo@arbeidsmarktplatformpo.nl.


Privacy en cookies. Lees meer.