Menu

Regionale samenwerking Gelderland – Utrecht in RTC voor aanpakken lerarentekort

25 januari 2018

De schoolbesturen van 19 scholen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht tekenden woensdag 17 januari een overeenkomst voor samenwerking in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland – Utrecht. Hun prioriteit is om samen voldoende leerkrachten te vinden voor zowel de tijdelijke als reguliere banen. Want ook in de regio Gelderland – Utrecht is het huidige en toekomstige lerarentekort een van de grootste uitdagingen.

Goed werkgeverschap uitgangspunt

De schoolbesturen willen gezamenlijk werkgelegenheid behouden, kwaliteit van het personeel vergroten, instroom van jonge leerkrachten bevorderen en mobiliteit stimuleren. Het RTC beschikt over een vervangingspool bestaande uit een vaste en een flexibele schil van vervangers. Deze vervangers worden op de diverse scholen ingezet. Goed werkgeverschap is het uitgangspunt om het lerarentekort aan te pakken. Met een speciaal loopbaan- en mobiliteitscentrum bieden de schoolbesturen loopbaankansen aan hun personeel en bevorderen ze mobiliteit, vooral in- en doorstroom.

Cofinanciering sectorplan PO

De regionale samenwerking Gelderland – Utrecht kreeg een impuls via het sectorplan PO, een initiatief van de sociale partners in het primair onderwijs met cofinanciering van het ministerie van SZW. Het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds ondersteunden diverse regio’s met de oprichting van een Regionaal Transfercentrum, door schoolbesturen met elkaar te verbinden en hen te adviseren bij de praktische organisatie.

POvoorderegio geeft graag advies over regionale samenwerking

Regionale samenwerking is een krachtig middel voor om arbeidsmarktvraagstukken in de sector po aan te pakken. Denk aan:

  • lerarentekorten
  • pieken en dalen in vervanging
  • begeleiding van jonge leraren
  • professionalisering van zittend personeel

POvoorderegio, het expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO, biedt schoolbesturen in het primair onderwijs graag advies en instrumenten om regionale samenwerking op te zetten of een nieuwe impuls te geven. Kijk voor meer informatie op de website van POvoorderegio. Ook het Vervangingsfonds of Participatiefonds kunnen u verder helpen.


Privacy en cookies. Lees meer.