Menu

OESO bedankt scholen voor deelname aan Talis-onderzoek

7 juni 2018

De OESO bedankt alle leerkrachten en scholen in Nederland die hebben meegedaan aan het internationale Talis-onderzoek (teaching and learning international survey).’ Het reactiepercentage voor het primair onderwijs komt uit op 66%. Dat is hoog, maar niet hoog genoeg om het Nederlandse PO mee te nemen in de internationale vergelijking. De resultaten van het PO-onderzoek komen nu in een nationaal rapport, dat naar verwachting rond september 2019 wordt gepubliceerd.

Primair onderwijs

Om mee te kunnen doen in de internationale vergelijking, was binnen het Talis-onderzoek een minimale respons van 75% van alle scholen vereist. Daarbij tellen scholen pas mee voor het percentage als minimaal de helft van de leerkrachten heeft deelgenomen. Gezien deze eisen en de huidige omstandigheden in het primair onderwijs, was het van tevoren al duidelijk dat het moeilijk zou worden om de vereiste responspercentages te halen. Toch was de opkomst nog vrij hoog. Op 66% van de deelnemende scholen heeft meer dan de helft van de leerkrachten de vragenlijst ingevuld. De individuele schoolrapportages worden halverwege 2019 aan de scholen verzonden. In het najaar van 2019 verschijnen alle resultaten in een nationaal rapport.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland slaagde er wel in het vereiste responspercentage van 75% te halen, met een respons van 78%. De uitkomsten van dit onderzoek worden daarom in de internationale vergelijking van het VO opgenomen.

Talis 2018

Talis is een internationaal vergelijkend onderzoek onder leraren en schoolleiders over hun beroep en hun werkomgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een samenwerkingsverband van alle ontwikkelde landen. Kijk voor meer achtergrondinformatie en een uitlegfilmpje over het Talis-onderzoek op deze webpagina van de OESO.

Bron: Lees het nieuwsbericht op de website van de Onderwijscoöperatie.


Privacy en cookies. Lees meer.