Menu

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort: 12 november

1 oktober 2019

Op dinsdagmiddag 12 november vindt in Utrecht het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Het festival heeft als doel om deelnemers te informeren en inspireren, om bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. In verscheidene themakamers kun je d.m.v. werksessies informatie opvragen en in gesprek gaan over o.a. zijinstroom, imago van het lerarenberoep, behoud van leraren en anders organiseren. 

Door het bezoeken van de themakamers kun je dus direct aan de slag met ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort.  

Zo kun je bijvoorbeeld:

  • Ideeën ophalen voor een regionale aanpak via goede praktijkvoorbeelden.
  • In gesprek gaan met andere scholen, besturen, lerarenopleidingen, gemeenten en overige organisaties.
  • Vragen op maat stellen aan regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, OCW en andere organisaties.

Tijd: 13.00 tot 17.30 uur
Plaats: Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

Je kunt je nu aanmelden!

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie regionale aanpak lerarentekort en voorbeelden van regionale initiatieven vind je op onze themapagina.


Privacy en cookies. Lees meer.