Menu

Inspiratie en regionale samenwerking voor aanpak lerarentekort

13 december 2017

Wat is de meerwaarde van samenwerken bij de aanpak van het lerarentekort? Om dat te ontdekken wisselden dertig vertegenwoordigers van schoolbesturen uit het hele land op 30 november in Utrecht ervaringen uit over (het opstarten van) regionale samenwerking. Welke inzichten zijn nodig om een vraagstuk als lerarentekort gezamenlijk op te pakken? Hoe kom je tot samenwerking en wat doe je er zelf aan?

POvoorderegio

De bijeenkomst, onder leiding van Maaike Sauerborn, was door het Arbeidsmarktplatform PO en VfPf georganiseerd vanuit het project ‘POvoorderegio’. De deelnemers legden contacten en deden ideeën en inspiratie op. Zij hadden de behoefte om dieper in te gaan op concrete voorbeelden van regionale samenwerking, zoals talentontwikkeling en actuele ervaringen met zij-instromers. Afgesproken is daar in een volgende bijeenkomst vanuit POvoorderegio op terug te komen.

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Expertisecentrum POvoorde regio’.


Privacy en cookies. Lees meer.