Menu

Hoe krimp kan leiden tot meer kwaliteit

14 maart 2019

Basisschool Sint Anna leek te moeten sluiten vanwege een dalend aantal leerlingen. Door te werken met units kunnen leraren zich beter richten op de onderwijsbehoefte van leerlingen en kan de school goed onderwijs blijven bieden.

De dorpsschool Sint Anna in het Noord-Brabantse Vortum-Mullem kromp van 100 naar 42 leerlingen. Dit betekende ook minder leraren. Een sluiting leek de meest logische oplossing, maar de school besloot het anders aan te pakken. Om toch de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, werkt de school nu met meerjarengroepen, ook wel units genoemd. In een unit zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas, van vier of vijf opeenvolgende leerjaren.

Ander onderwijsconcept: meer aandacht voor elk kind

Het team is kleiner geworden door de krimp, maar dankzij de units kunnen de leraren, samen met een onderwijsassistent, gedifferentieerde instructies geven aan de groep. Zo richten zij het onderwijs specifieker op de behoefte van de leerlingen. Deze verandering betekent dat leraren goed moeten plannen en organiseren. Ze delen onderling veel kennis met elkaar en hebben regelmatig contact  met de andere twee scholen van de stichting.

Een kleine school heeft als voordeel dat er veel aandacht is voor leerlingen die achterlopen. Het geeft de leraren veel voldoening om te zien dat kinderen zich zo op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Lees meer over manieren om met dalende leerlingaantallen om te gaan in het dossier krimp.


Privacy en cookies. Lees meer.