Menu

Het nut van RTC’s

29 maart 2018

De regionale transfercentra (RTC) zijn oorspronkelijk in het leven geroepen om schoolbesturen met elkaar te verbinden en hen te adviseren bij de praktische organisatie. Het doel hiervan is behoud van werkgelegenheid en instroom van starters. In totaal zijn er tien RTC’s opgericht.

Effectmeting en gewijzigde focus RTC’S

Onlangs is een effectmeting gedaan naar de werking van de RTC’s. Uit deze meting blijkt dat het samenstellen en beheersen van een vervangingspool de hoofdactiviteit van alle RTC’s is geworden. De gewijzigde focus vloeit voor uit de toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Tijdens de oprichting was er sprake van een overschot aan leraren, momenteel en in de komende jaren is er sprake van een tekort. Het goed regelen van vervanging is voor veel besturen ook de belangrijkste reden geweest om in een RTC te stappen. Geschikte vervanging zoeken is dus hetgeen waar veel scholen mee worstelen. Dit gemeenschappelijk probleem werkt als een katalysator voor overleg en samenwerking op andere terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om mogelijkheden voor samenwerking bij het tegengaan van tekorten en het aantrekken van nieuwe leraren.

Het gros van de schoolleiders en besturen die deelnemen in een RTC zijn zeer enthousiast over de samenwerking. Zij willen niet meer terug naar de situatie van voor de vervangingspool en de afhandeling van de logistiek rondom vervanging door het RTC. Samenwerken is vooral nuttig gebleken wanneer het om zaken gaat waarvoor de schaalgrootte van afzonderlijke besturen te beperkt is en/of kennisuitwisseling van belang is.

Advies regionale samenwerking

Voor schoolbesturen met vragen over regionale samenwerking hebben het Arbeidsmarktplatform PO en Vervangingsfonds/Participatiefonds expertisecentrum POvoorderegio opgericht. POvoorderegio helpt schoolbesturen bij een plan van aanpak om regionale samenwerking tussen po-besturen op te zetten en te organiseren. Kijk voor meer informatie op www.povoorderegio.nl


Privacy en cookies. Lees meer.