Menu

Een krachtige rol voor schoolleiders

26 april 2018

Schoolleiders hebben een belangrijke rol en zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen jaren is het vak van schoolleider veranderd. Een schoolleider moet steeds vaker samenwerken met partijen buiten de school en meer aandacht besteden aan het verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs.

Dit vraagt meer aandacht voor leiderschapskwaliteiten en minder voor managementtaken. In het rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ geeft de Onderwijsraad advies over de ontwikkeling van schoolleiders.

Integrale leiderschapsontwikkeling

Om het schoolleiderschap goed uit te kunnen oefenen is een stevige kennisbasis voor schoolleiders van belang. Daarom zou de overheid volgens de Onderwijsraad moeten investeren in meer onderzoek, onderwijs en scholing voor schoolleiders, bijvoorbeeld door middel van een schoolleidersbeurs. Ook zouden er hogere eisen aan de professionalisering van schoolleiders gesteld moeten worden, met een opleiding op masterniveau, een inductieprogramma en meer op leidinggevenden toegespitste professionalisering.

Invloed op strategisch beleid

De Onderwijsraad adviseert schoolbesturen om schoolleiders ook de ruimte te bieden om invloed uit te oefenen op het strategisch beleid van de school. Dit kan door:

  • het overleg tussen bestuur en schoolleider daar op in te richten;
  • schoolleiders te ontlasten van taken die niet bij een strategische rol horen;
  • strategie onderdeel te maken van het managementstatuut en codes voor goed bestuur.

Zo zou de schoolleider betrokken kunnen worden als gesprekspartner in het inspectietoezicht. Deze aanpak vereist echter voldoende operationele ondersteuning voor de schoolleider vanuit de school.

Dossier Strategisch Personeelsbeleid

Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelt praktijkvoorbeelden, instrumenten, subsidies en publicaties. Bekijk ze in het dossier Strategisch personeelsbeleid.

Bron

Download het rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ op de website van de Onderwijsraad.


Privacy en cookies. Lees meer.