Menu

Bijeenkomst projecten regionale aanpak Zij-instroom

29 maart 2018

Op woensdag 25 april 2018 organiseert het Arbeidsmarktplatform PO een middagbijeenkomst voor de projectleiders en penvoerders van de projecten regionale aanpak Zij-instroom over de aanpak voor het werven, begeleiden en behouden van zij-instromers.

Programma

De bijeenkomst staat in het teken van kennismaken met en kennis delen vanuit de verschillende projecten die gestart zijn met de subsidie vanuit het Arbeidsmarktplatform PO.

De middag start met een informatiemarkt en lunch om 12:30 uur in het BOVAGhuis, Kosterijland 15 in Bunnik. Vervolgens krijgt iedere deelnemer aan het subsidietraject regionale aanpak Zij-instroom de gelegenheid om zijn project te pitchen. Op welke wijze wordt de werving en selectie van zij-instromers aangepakt? Welke vormen van maatwerk in de opleidingen en werken in de school worden er aangeboden? We inventariseren de hulpvragen en de thema’s die we in twee rondes gaan bespreken.
We sluiten om 16:30 uur af met een hapje en een drankje.
Deze middagbijeenkomst wordt georganiseerd aansluitend aan de werkconferentie zij-instroom, georganiseerd door de PO-Raad. Voor de werkbijeenkomst van de PO-Raad moet u zich apart opgeven via bovenstaande link. Geïnteresseerde deelnemers van de werkconferentie kunnen zich ook aanmelden voor het middagdeel door een mail te sturen naar w.eleveld@caop.nl.

Voor wie?

De middag wordt georganiseerd voor de deelnemers subsidie regionale aanpak Zij-instroom en geïnteresseerde deelnemers van de werkconferentie van de PO-Raad.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het middagdeel, neem dan contact met ons op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Er is nog ruimte voor extra deelnemers.


Privacy en cookies. Lees meer.