Menu

Aanpak lerarentekort: rondje langs de regio’s

8 mei 2019

Hoe ver zijn schoolbesturen po, pabo’s en andere partijen met samenwerking om het regionale lerarentekort tegen te gaan? Waar zijn subsidieaanvragen ingediend en waarvoor willen de aanvragers die subsidie gebruiken? Waar zijn (nog) geen subsidieaanvragen ingediend en waar ligt dat aan? De regioadviseurs van AP-PO weten wat er speelt in hun regio. Ze hebben contact met schoolbesturen en ondersteunen ze met informatie en adviezen, bijvoorbeeld  voor aanvulling en verbetering van de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan van aanpak. 

Noord-Brabant

‘Neem de tijd om je aanvraag goed door te spreken’

Regioadviseur Noord-Brabant Suzanne Vos maakte vanaf december 2018 allerlei partijen  attent op de subsidieregeling,  waar en wanneer ze maar kon. Schoolbesturen, pabo’s, vervangingspools en andere samenwerkingsverbanden en partners uit de innovatieve pilots waarvan ze projectleider is, ze benaderde ze allemaal en bood ondersteuning aan.

Brede aanvragen

In Noord-Brabant zijn inmiddels drie aanvragen ingediend door de schoolbesturen die al langere tijd samenwerken in Regionale Transfercentra (RTC’s). Een van die RTC’s gaat over drie provincies (Gelderland, Limburg, Noord-Brabant) en deed twee regionale aanvragen. Behalve alle besturen van dat RTC deden ook andere besturen binnen de gemeenten mee. De aanvraag van het derde RTC kwam uit Midden-Brabant. De subsidieaanvragen van de drie RTC’s zijn breed. Ze zijn bedoeld om gezamenlijk zij-instromers te werven en te begeleiden, om startende docenten te begeleiden, om leerkrachten te behouden, om carrièreperspectief te bieden en om ‘stille reserves’ (herintreders) binnen te krijgen.

Witte vlekken

Vos ziet witte vlekken in Noord-Brabant, gebieden waar nog geen subsidieaanvraag uit gekomen is, bijvoorbeeld in West-Brabant. ‘Daar zijn veel kleine schoolbesturen die samen niet in aaneensluitende gemeentes liggen en daarnaast ook niet kunnen voldoen aan de omvangeis(voorwaarden subsidieregeling). Ik doe in gesprekken met grote schoolbesturen altijd een moreel appel op ze om de kleinere besturen bij samenwerking te betrekken. Je hebt bij samenwerking een projectleider nodig, iemand met uren voor zo’n taak. Kleine besturen hebben vaak geen aparte P&O-afdeling en kunnen minder makkelijk uren vrijspelen.’

Praktijkverhaal

Hoe kun je als regioadviseur schoolbesturen stimuleren om samenwerking te zoeken? Vos: ‘Ik kan nut en noodzaak noemen om de krachten te bundelen en ik kan zorgen voor uitwisseling van ervaringen. Maar ik zeg vooral: nodig besturen uit die al samenwerken. Een praktijkverhaal uit de omgeving maakt veel meer duidelijk.’

Doordacht en realistisch

Vos inventariseert of er nog andere aanvragen in de maak zijn. Ze weet dat Breda bezig is. ‘Schoolbesturen hoeven geen regioadviseurs in te schakelen, dus we zien niet alle aanvragen. Gelukkig blijkt iedereen wel op de hoogte van de subsidieregeling. Waar nog geen aanvraag is, is vaak al wel samenwerking, maar nog geen samenwerking met veel massa. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om goed te bedenken en door te spreken wat je samen wil. De aanvragen uit de regio die ik heb gezien, zijn doordacht en realistisch. Het geld is niet leidend: ze vragen vaak niet het maximumbedrag, maar wat echt nodig is.’


Privacy en cookies. Lees meer.