Menu

Nieuws

Veel aanvragen subsidie regionale aanpak lerarentekort ingediend

11 april 2019 Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Dat is goed nieuws! Het laat zien dat de samenwerking tussen besturen, opleidingen en andere spelers op steeds meer plekken van de grond komt of...

Project Baanbrekers helpt schoolbesturen bij banenafspraak

1 april 2019 Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het onderwijs te helpen kunnen schoolbesturen een beroep doen op ondersteuning van uit het project Baanbrekers.

Regionale samenwerking in strijd tegen lerarentekort

14 maart 2019 De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunen schoolbesturen bij regionale samenwerking in hun gezamenlijke strijd tegen het lerarentekort. Het voordeel van regionale samenwerking is dat je plannen kunt maken die specifiek...

Inspiratiemiddag ‘Innovatieve Pilots Lerarentekort’

11 maart 2019 Op woensdagmiddag 3 april (van 14.30 – 17.00 uur) vindt de inspiratiemiddag ‘Innovatieve Pilots Lerarentekort’ plaats.

Eerder meer geld voor verlagen werkdruk

7 maart 2019 Een jaar geleden hebben vakbonden, PO-raad en het kabinet het werkdrukakkoord afgesloten. Scholen in het primair onderwijs krijgen meer geld om de werkdruk te verlagen. In schooljaar 2018-2019 is structureel 237 miljoen euro beschikbaar om de...

Sterrenschool en Synergieschool denken buiten de box

14 februari 2019 Flexibele schooltijden, ook tijdens de schoolvakanties: basisschool de Sterrenschool uit Amersfoort komt werkende ouders tegemoet en organiseert het onderwijs rond het kind. Ook de Synergieschool uit Roermond denkt buiten de gebaande paden. Regulier...

Lerarentekort in Nederland stijgt fors, maar wel regionale verschillen

14 februari 2019 De komende vijf jaar stijgt het lerarentekort in het primair onderwijs sterk, tot 4.884 fte in 2024. In de steden Rotterdam en Amsterdam zullen scholen het meest merken van het tekort. Dit blijkt uit de regionale arbeidsmarktramingen die CentERdata...
Toon resultaten 1 van 7 van de 876
Eerste < Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 > Laatste

Privacy en cookies. Lees meer.