Menu

Nieuws

Verdiepingsbijeenkomst regionale subsidie lerarentekort 11 februari

17 januari 2019 Vanaf 15 januari is het mogelijk de subsidie regionale aanpak lerarentekort aan te vragen. Met die subsidie kun je samen met andere scholen, opleidingen en partijen in de regio een aanpak ontwikkelen voor vermindering van het lerarentekort. Zo snel...

Kamerbrief: vacatures in po moeilijker vervulbaar

17 januari 2019 Het aantal vacatures in het primair onderwijs is het afgelopen schooljaar fors toegenomen. Ten opzichte van het schooljaar 2014-2015 gaat het om een verdrievoudiging. Bovendien is het moeilijker geworden om voor de vacatures geschikte kandidaten te...

LOF voor de leraar: vraag voor 22 januari subsidie aan voor ontwikkeling!

24 december 2018 Via het Lerarenontwikkelfonds (LOF) kunnen leraren subsidie en begeleiding aanvragen voor de uitwerking van een vernieuwend onderwijsidee. Zo werken ze ook aan hun eigen ontwikkeling.

Aan de slag met subsidie regionale aanpak lerarentekort

13 december 2018 Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort. Per 2019 is hier extra geld voor beschikbaar. De aanwezigen kregen uitleg over de...

Anders georganiseerd onderwijs op de Toverberg

10 december 2018 Basisschool de Toverberg uit Zoetermeer koos voor anders georganiseerd onderwijs om de werkdruk te verminderen. Na eerst de klassen te hebben verkleind, wat geen resultaat opleverde, zijn de groepen juist vergroot. Elke groep heeft een leerkracht en...

Zij-instroom en regionaal samenwerken

6 december 2018 Het primair onderwijs kampt met een lerarentekort. Een van de mogelijke oplossingen is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten...
Toon resultaten 1 van 7 van de 873
Eerste < Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 > Laatste

Privacy en cookies. Lees meer.