Menu

Aanpak van werkdruk

Aan de slag met een bewezen effectieve aanpak

Wilt u op een gestructureerde manier aan de slag om de werkdruk op uw school aan te pakken? Gebruik dan het vierstappenplan, een aanpak die bewezen effectief is: de vijf scholen die meededen aan een pilot van Arbeidsmarktplatform PO in 2016-2017 konden er goed mee uit de voeten. Ze waren er tevreden over dat ze samen oplossingen hadden gezocht en gevonden, en dat ze bewuste keuzes hadden gemaakt. Op Platform werkdruk po vindt u alle informatie over de aanpak van werkdruk in het po. U kunt er meteen mee beginnen!

Werkdruk aanpakken: tips en ervaringen

Marktplaats Grip op werkdruk

Hoe kunt u grip krijgen en houden op werkdruk? Benieuwd naar tips om een begripvol gesprek te voeren? Tijdens de marktplaats 'Grip op werkdruk' op 27 maart 2018 kregen de ruim honderd deelnemers verschillende inzichten aangereikt om van werkdruk naar meer werkplezier te bewegen. Zoals anders organiseren van het onderwijs of het herkennen en doorbreken van onderliggende patronen tussen mensen.
Met het werkdrukspel van het Vervangingsfonds ervaarden deelnemers hoe ze in gesprek konden gaan met hun team.

Bekijk het overzicht met alle tips van de sprekers, links naar instrumenten en spellen, de getoonde presentaties en besproken publicaties.

In dialoog over Samenwerken aan werkdruk

Hoe heeft basisschool De Regenboog haar deelname aan de pilot Samenwerken aan Werkdruk ervaren? We hoorden het tijdens de dialoogbijeenkomst op deze school op 21 maart 2018. Deelnemers gingen erover in gesprek hoe optimale samenwerking het gevoel van werkdruk kan verminderen. Daarna volgden gesprekken met een leerkracht/onderzoeker van Stichting BOOR, basisschool De Regenboog, bestuurder van Kalisto Boeiend Basisonderwijs en een inspecteur.

In onderstaande filmpjes hoort u meer over de dialoog als instrument. Twee deelnemers vertellen hoe ze dit hebben ervaren en u krijgt een impressie van de inzichten die de bijeenkomst opleverde.

Privacy en cookies. Lees meer.