Menu

Pilot Samenwerken aan werkdruk

Bijna twintig procent van alle leerkrachten in het primair onderwijs heeft last van overbelasting door werkdruk (werkstress). Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van TNO. Dat is flink meer dan het landelijk gemiddelde van veertien procent. In het onderwijs wordt de werkstress het meest gevoeld.

Gesprek in de school

Wat kunnen leerkrachten en schoolleiders samen doen om werkstress aan te pakken? Via de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ wil het Arbeidsmarktplatform PO het gesprek in de school daarover stimuleren. Aan de pilot doen vijf scholen mee, met zijn eigen dynamiek en kenmerken:

  • de Prinses Catherinaschool in Den Haag, met een relatief jong team;
  • de Sint Josephschool in Leiden, een school die sterk groeide in leerlingaantal;
  • Uilenburcht Beerta, een school in een krimpregio;
  • De Regenboog Woerden, een school die na jarenlange groei nu actief leerlingen moet gaan werven
  • De Compositie in Almere, school die sinds kort overgegaan is naar het overlegmodel.

Werkdruk wegwijzer

Tijdens de pilot werken zij een jaar lang met de ‘Werkdruk Wegwijzer’ van TNO om werkdruk te analyseren en aan te pakken. Ze doorlopen daarvoor vijf stappen:

  1. Is er sprake van werkdruk?
  2. Weet je waar de werkdruk door komt?
  3. Wat kun je aan werkdruk doen?
  4. Aan de slag!
  5. Heeft je aanpak succes?

Oorzaken werkdruk

Inmiddels hebben de scholen via een nulmeting gekeken of er sprake is van werkdruk en waarom. Sommige oorzaken komen vrijwel allemaal voor, zoals niet-lesgebonden taken, projecten en vieringen, contact met ouders en nakijkwerk en administratie.

De scholen bedenken nu oplossingen en voeren maatregelen (stap 4) in, zoals:  efficiënter organiseren van niet-lesgebonden taken (draaiboeken), een protocol grensoverschrijdend gedrag opstellen, effectiever roosteren, slimmer nakijken (minder nakijken/door digitalisering van toetsen nakijktijd beperken) en intensiever begeleiden van nieuwe leerkrachten.  

Ondersteuning

Een procesbegeleider ondersteunt de scholen om de stappen van de Werkdruk Wegwijzer te zetten. In het voorjaar van 2017 is onderzocht wat de resultaten van de genomen maatregelen zijn. Daarna worden die gedeeld met andere scholen in het primair onderwijs.

Meer informatie

Praktijkverhaal Joke Walda, schoolleider de Compositie uit Almere
Werkdruk wegwijzer TNO (pdf)
Blog: Top 5 werkdruk verlagen bij tien-minutengesprekken
Blog: Piekbelasting in het onderwijs, ‘Part of the job?’
Blog: Leiderschap en werkdruk, scherp op de inhoud, zacht op de relatie
Blog: Aanpakken van werkdruk, leerkracht aan zet
 
Blog: Energievreter te lijf: werkdruk verlagen bij nakijkwerk

Blog: Benut het team bij de aanpak van werkdruk

Contact

Francien Zwaneveld,
info@arbeidsmarktplatformpo.nl

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.