Menu

Samenwerken aan werkdruk

Werkdruk verminderen met een bewezen effectieve aanpak

Wilt u de werkdruk op uw school aanpakken? Neem dan deel aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. Hierbij gaat u binnen het team samen aan de slag met een bewezen effectieve methode om de werkdruk op uw school te verminderen.

Projectmatige aanpak

In het project Samenwerken aan werkdruk staan samenwerking en de dialoog in het team centraal. Het gesprek gaat over de volgende vragen: Is er sprake van werkdruk? Weet je waar de werkdruk door komt? Wat kun je aan werkdruk doen? Daarna gaan teamleden samen aan de slag om de gekozen maatregelen in praktijk te brengen. In een eerder traject van het Arbeidsmarktplatform PO bleek dat deze projectmatige aanpak bij alle deelnemende scholen tot positieve resultaten leidt.

Aanmelden voor het project 'Samenwerken aan werkdruk'

U kunt zich nu aanmelden voor het project Samenwerken aan werkdruk.
Stuur een e-mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl.
Geef de volgende contactgegevens door:

  • naam school
  • naam contactpersoon
  • telefoonnummer contactpersoon

Bekijk de flyer voor meer informatie.

Resultaten pilot 2017

In 2017 voerde het Arbeidsmarktplatform PO voor de eerste keer het project Samenwerken aan werkdruk uit. Dit was een pilot waaraan vijf heel verschillende scholen meededen. Met het stappenplan uit de Wegwijzer werkdruk van TNO gingen schoolteams aan de slag om werkstressoren in de school aan te pakken.

Uit de nameting bleek blijkt dat de aanpak bij alle pilotscholen tot positieve resultaten leidt. Leraren ervaren meer sociale steun van collega’s en leidinggevenden en vinden dat cultuur in de school is verbeterd. Teams zijn zich meer bewust wat werkdruk veroorzaakt en in welke regelmogelijkheden voor kunnen nemen. Daardoor maken zij onder andere gerichter keuzes voor activiteiten en maatregelen.

Werkdruk aanpakken: tips en ervaringen

Marktplaats Grip op werkdruk

Hoe kunt u grip krijgen en houden op werkdruk? Benieuwd naar tips om een begripvol gesprek te voeren? Tijdens de marktplaats 'Grip op werkdruk' op 27 maart 2018 kregen de ruim honderd deelnemers verschillende inzichten aangereikt om van werkdruk naar meer werkplezier te bewegen. Zoals anders organiseren van het onderwijs of het herkennen en doorbreken van onderliggende patronen tussen mensen.
Met het werkdrukspel van het Vervangingsfonds ervaarden deelnemers hoe ze in gesprek konden gaan met hun team.

Bekijk het overzicht met alle tips van de sprekers, links naar instrumenten en spellen, de getoonde presentaties en besproken publicaties.

In dialoog over Samenwerken aan werkdruk

Hoe heeft basisschool De Regenboog haar deelname aan de pilot Samenwerken aan Werkdruk ervaren? We hoorden het tijdens de dialoogbijeenkomst op deze school op 21 maart 2018. Deelnemers gingen erover in gesprek hoe optimale samenwerking het gevoel van werkdruk kan verminderen. Daarna volgden gesprekken met een leerkracht/onderzoeker van Stichting BOOR, basisschool De Regenboog, bestuurder van Kalisto Boeiend Basisonderwijs en een inspecteur.

In onderstaande filmpjes hoort u meer over de dialoog als instrument. Twee deelnemers vertellen hoe ze dit hebben ervaren en u krijgt een impressie van de inzichten die de bijeenkomst opleverde.

Privacy en cookies. Lees meer.