Menu

Pilot Samenwerken aan werkdruk

Hoe kunnen leraren en schoolleiders samenwerken aan werkdruk? Dat was de centrale vraag in de pilot die het Arbeidsmarktplatform PO met TNO opzette om werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken. De resultaten van hun aanpak zijn nu bekend.

Eigen dynamiek

De vijf pilotscholen die meewerkten aan de pilot zijn divers en hebben hun  eigen dynamiek: een school met een relatief jong team; een school die sterk groeide in leerlingaantal; een school in een krimpregio; een school die actief leerlingen moet gaan werven en een school die sinds kort overgegaan is naar het overlegmodel.

Gesprek in de school

De pilot richtte zich op een gesprek in de school via een participatieve aanpak, waarbij leraren actief worden betrokken bij elke stap van de Werkdruk Wegwijzer van TNO. Het gesprek gaat over de volgende vragen: Is er sprake van werkdruk? Weet je waar de werkdruk door komt? Wat kun je aan werkdruk doen? Daarna gaan de schoolteams samen aan de slag om de gekozen maatregelen in praktijk te brengen. Aan de hand van een nameting gaan de scholen in gesprek of de aanpak succes heeft.

 

Wat levert de aanpak op?

Uit de nameting van TNO blijkt dat de aanpak bij alle pilotscholen tot positieve resultaten leidt. Leraren ervaren meer sociale steun van collega’s en leidinggevenden en vinden dat cultuur in de school is verbeterd. Teams zijn zich meer bewust wat werkdruk veroorzaakt en in welke regelmogelijkheden voor kunnen nemen. Daardoor maken zij onder andere gerichter keuzes voor activiteiten en maatregelen.

Meer informatie

Tijdens de pilot zijn praktijkvoorbeelden en praktische tips om werkdruk in de school aan te pakken verzameld:

Privacy en cookies. Lees meer.