Menu

Samenwerken aan werkdruk

Werkdruk verminderen met een bewezen effectieve aanpak

Wilt u de werkdruk op uw school aanpakken? Neem dan deel aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. Hierbij gaat u binnen het team samen aan de slag met een bewezen effectieve methode om de werkdruk op uw school te verminderen.

Projectmatige aanpak

De pilot richtte zich op een gesprek in de school via een participatieve aanpak, waarbij leraren actief worden betrokken bij elke stap. Het gesprek gaat over de volgende vragen: Is er sprake van werkdruk? Weet je waar de werkdruk door komt? Wat kun je aan werkdruk doen? Daarna gaan de schoolteams samen aan de slag om de gekozen maatregelen in praktijk te brengen. Aan de hand van een nameting gaan de scholen in gesprek of de aanpak succes heeft.

Resultaten pilot 2017

Uit de nameting blijkt dat de aanpak bij alle pilotscholen tot positieve resultaten leidt. Leraren ervaren meer sociale steun van collega’s en leidinggevenden en vinden dat cultuur in de school is verbeterd. Teams zijn zich meer bewust wat werkdruk veroorzaakt en in welke regelmogelijkheden voor kunnen nemen. Daardoor maken zij onder andere gerichter keuzes voor activiteiten en maatregelen.

Aanmelden project 'Samenwerken aan werkdruk'

Tot 1 juni kunt u zich aanmelden voor het project Samenwerken aan werkdruk.
Stuur een e-mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl.
Geef de volgende contactgegevens door:

  • naam school
  • naam contactpersoon
  • telefoonnummer contactpersoon

Marktplaats Grip op werkdruk

Hoe kunt u grip krijgen en houden op werkdruk? Benieuwd naar tips om een begripvol gesprek te voeren? Tijdens de Marktplaats Grip op werkdruk kregen de ruim honderd deelnemers verschillende inzichten aangereikt om van werkdruk naar meer werkplezier te bewegen. Zoals anders organiseren van het onderwijs of het herkennen en doorbreken van onderliggende patronen tussen mensen.
Met het werkdrukspel van het Vervangingsfonds ervaarden deelnemers hoe ze in gesprek konden gaan met hun team.

Bekijk het overzicht met alle tips van de sprekers, links naar instrumenten en spellen, de getoonde presentaties en besproken publicaties.

In dialoog over Samenwerken aan werkdruk

Hoe heeft basisschool De Regenboog haar deelname aan de pilot Samenwerken aan Werkdruk ervaren? We hoorden het tijdens de dialoogbijeenkomst op deze school. Deelnemers gingen in dialoog over hoe optimale samenwerking het gevoel van werkdruk kan verminderen. In onderstaand filmpje hoort u meer over dialoog en hoe twee deelnemers die hebben ervaren. Daarna volgden gesprekken met een leerkracht/onderzoeker van Stichting BOOR, basisschool De Regenboog, bestuurder van Kalisto Boeiend Basisonderwijs en een inspecteur. In de bijgaande filmpjes ziet u een impressie vanuit deze verschillende invalshoeken.

Privacy en cookies. Lees meer.