Menu

Pak het lerarentekort gezamenlijk aan in uw regio

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s komend schooljaar opnieuw bij regionale pilots om het lerarentekort in de regio aan te pakken. Heeft u in de regio een vernieuwende aanpak om het lerarentekort terug te dringen, dan biedt het platform hiervoor een financiële tegemoetkoming.

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leerkrachten. Wanneer scholen in de regio samenwerken met de pabo’s, kunnen ze een specifiek op de regio toegesneden aanpak ontwikkelen.

Heeft u een inspirerende aanpak om het aantal en de kwaliteit van toekomstige leerkrachten te vergroten? Of verbetert u liever de huidige werkwijze om het tekort in uw regio te verminderen? Kunnen collega’s elders in het land van uw experiment, project of idee leren na uw opgedane ervaring? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO. Het gaat om cofinanciering van uw project.

Hoe dient u een aanvraag in?


U kunt uiterlijk tot en met 15 april 2018 een aanvraag indienen bij het Arbeidsmarktplatform PO door in het format uw projectplan in te vullen en dit op te sturen naar s.vos@caop.nl.

Overigens denken onze regioadviseurs graag met u mee bij de gezamenlijke planvorming. Als u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met één van hen.

Voorwaarden


Belangrijke voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn:

  • De aanvraag wordt ingediend door tenminste twee schoolbesturen en een pabo.
  • De tegemoetkoming is eenmalig en bedraagt per pilot maximaal € 35.000. De aanvragers nemen minimaal de helft van de projectkosten voor hun rekening.
  • De aanpak is bruikbaar voor andere scholen.
  • De aanpak is geborgd voor een langere periode (ook na de eenmalige tegemoetkoming).
  • Er vindt geen financiering plaats van activiteiten die al via andere subsidies worden/ zijn gedekt.
  • De looptijd van de pilot is t/m schooljaar 2018/2019.

Meer informatie


Bekijk voor een volledige beschrijving van de criteria en de stappen in het project het document Fases en criteria innovatieve regionale pilots arbeidsmarktvraagstuk lerarentekort looptijd schooljaar 2018/2019.

Inspiratie opdoen? Bekijk hieronder de pilots die dit schooljaar in aanmerking zijn gekomen voor een tegemoetkoming.

Pilots

Contact


Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via s.vos@caop.nl
Of neem telefonisch contact op met Suzanne Vos via 070 – 3765811.

Privacy en cookies. Lees meer.