Menu

Pak het lerarentekort gezamenlijk aan in uw regio

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s komend schooljaar opnieuw bij regionale pilots om het lerarentekort in de regio aan te pakken. Het primair onderwijs stevent namelijk af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leerkrachten. Wanneer scholen in de regio samenwerken met de pabo’s, kunnen ze een specifiek op de regio toegesneden aanpak ontwikkelen.

Hiervoor heeft het Arbeidsmarktplatform PO in april jl. schoolbesturen en pabo’s opgeroepen om gezamenlijk de handschoen op te pakken. De uitdaging: ontwikkel een inspirerende aanpak om aantal en kwaliteit van toekomstige leerkrachten te vergroten, waar collega’s elders in het land van het experiment, project of idee van kunnen leren. Samenwerkingsverbanden van besturen en een pabo die hun plan instuurden, konden in aanmerking komen voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO (cofinanciering).

Meer informatie

Bekijk voor een volledige beschrijving van de criteria en de stappen in het project het document Fases en criteria innovatieve regionale pilots arbeidsmarktvraagstuk lerarentekort looptijd schooljaar 2018/2019.

Bekijk hieronder de pilots die dit schooljaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming:

Pilots 2018/2019

Bekijk hieronder de pilots die in het schooljaar 2017/2018 in aanmerking zijn gekomen voor een tegemoetkoming:

Pilots 2017/2018

Contact

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via s.vos@caop.nl
Of neem telefonisch contact op met Suzanne Vos via 070 – 3765811.

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.