Menu

Strategisch Personeelsbeleid

Hoe u vertaalt u de strategische visie van uw organisatie  naar uw personeelsbeleid? De handreiking ‘Strategisch personeelsbeleid’ geeft antwoord op deze vraag. Strategisch personeelsbeleid helpt om de ambities van uw school te verwezenlijken en is noodzakelijk om in te kunnen spelen op verschillende interne en externe ontwikkelingen.

Waaruit bestaat strategisch personeelsbeleid?

Strategische personeelsbeleid begint met de strategische visie, de uitgezette koers voor de toekomst van uw organisatie. Hierin komen stappen aan de orde zoals: Op basis van uw (onderwijs)visie en de ontwikkelingen en vernieuwingen in de komende jaren bepaalt u welke consequenties dat heeft voor de samenstelling van uw personeel en de competenties van de leraren.

Voorbeelden

Wat betekent bijvoorbeeld de daling van het aantal leerlingen of wijziging van de regelgeving van de overheid zoals de WWZ, functiemix of passend onderwijs voor de samenstelling van uw team? Strategische personeelsbeleid helpt ook de ambities van uw school af te stemmen op de behoeften van uw team. Past de uitgezette koers bij de groeimogelijkheden van medewerkers? Of zijn er acties nodig op het gebied van professionalisering, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit?

Onderdelen handreiking

De handreiking biedt: 

  • een overzicht van behulpzame instrumenten;
  • een praktisch stappenplan;
  • oplossingsrichtingen voor uw personeelsvraagstukken.

Overige onderdelen

De handreiking biedt niet alleen praktische hoofdstukken, maar ook veel achtergrondinformatie en toelichting, zoals:

  • waarom zou u aan de slag gaan met strategisch personeelsbeleid?
  • de verschillen tussen strategisch en integraal personeelsbeleid;
  • methoden van verkenning.

Interactief

Deze interactieve handreiking biedt de mogelijkheid om door te klikken naar de onderdelen die voor u interessant en relevant zijn.

Bekijk de handleiding

Meerjarenformatieplan

U kunt ook bij het Arbeidsmarkplatform PO terecht voor ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenformatieplan. Meer informatie over de scan “scan en verbeter uw meerjarenformatie(beleids)plan vindt u bij hier. Of voor het berekenen van wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is van uw bestuur. Meer informatie over de methodiek Strategische Personeelsplanning (SPP) vindt u hier

Privacy en cookies. Lees meer.