Menu

Inspiratie dialoogavond Onderwijsvernieuwingen

Hoe kun je als leerkracht je collega’s enthousiast krijgen voor een vernieuwing? Hoe kun je als schoolleider het team meekrijgen naar een stip op de horizon, terwijl je zelf niet alles wilt invullen maar samen de weg wilt zoeken? Op de eerste bijeenkomst uit de reeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ in De Balie op 19 november in Amsterdam wisselden schoolleiders en leerkrachten ervaringen, oplossingen en aandachtspunten rond de aanpak van onderwijsvernieuwing uit.

Zelf aan de slag

Meer inspiratie

In het eerste debat is een filmpje getoond met verschillende ontwikkelingen in de maatschappij (vooral op technologisch gebied) en de noodzaak van scholen om kinderen op te leiden voor een toekomst in deze snel veranderende samenleving.

Deel ervaringen met het voeren van de dialoog op uw eigen school!

Hebt u als team nieuwe inzichten opgedaan? Goede tips voor andere scholen bedacht? Of vragen waar u niet uitkomt en die u graag met experts of andere scholen bespreekt? Laat het ons weten! We kunnen u verder helpen en met uw ervaringen ook andere scholen weer inspireren. Mail naar m.maes@caop.nl of info@arbeidsmarktplatformpo.nl  of bel 06-10074170 (Martine Maes).

Privacy en cookies. Lees meer.