Menu

Professionele dialoog en schoolontwikkeling

Het voeren van een professionele dialoog op school bevordert de professionele groei, de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de school als professionele werkomgeving. Hoe geeft u vorm aan deze professionele dialoog? Welke dilemma’s komt u tegen in de organisatie en hoe gaat u daarmee om als schoolleider en leraar? En hoe kan ieder vanuit zijn of haar rol bijdragen aan een werkomgeving waarin talenten worden benut?

Zelf de dialoog voeren

De vorm van ‘de dialoog’ past goed bij deze doelstellingen. Het Arbeidsmarktplatform PO stimuleert deze methodiek om de professionele cultuur en werkomgeving te versterken. Bekijk ter inspiratie hieronder de uitkomsten, handvatten en filmpjes van dialoogbijeenkomsten om op eigen school het gesprek op gang te brengen.

Doe mee aan de dialoogavond op 19 september: ProfiLEREN

Op 19 september vindt al weer de vijfde dialoogavond plaats. Er zijn veel leerkrachten die zich ontwikkelen op een thema waar ze heel goed in zijn, een opleiding of master volgen of zich via informeel leren professionaliseren. Hoe brengt u als leerkracht uw competenties en vaardigheden naar voren in een schoolteam? Ondersteunt de schoolcultuur dat leerkrachten hun talenten kunnen etaleren? Stimuleert de schoolleiding de teamontwikkeling vanuit kennis en expertise? Praat mee op 19 september en meld u aan.

Inspiratie uit Utrecht: Van ego naar eco

Op 8 februari 2017 vond er in Utrecht een tweede dialoogbijeenkomst plaats, met het thema ‘Van ego naar eco, van ik naar wij’. Waar de eerste dialoogbijeenkomst ging over ‘Leerkrachten met vleugels’ plaatsten we het thema ruimte voor meesterschap nu in een breder perspectief van teams. Hoe kunnen teams in hun kracht staan, en wat hebben leerkrachten nodig om nog beter samen voor duurzame kwaliteit te zorgen?


Opbrengsten andere bijeenkomsten

Nieuwsgierig naar de opbrengsten van de bijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs?

Ga dan naar de website van VOION.

Deel ervaringen met het voeren van de dialoog op uw eigen school!

Hebt u als team nieuwe inzichten opgedaan? Goede tips voor andere scholen bedacht? Of vragen waar u niet uitkomt en die u graag met experts of andere scholen bespreekt? Laat het ons weten! We kunnen u verder helpen en met uw ervaringen ook andere scholen weer inspireren. Mail naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

 

Bijeenkomstenreeks

De reeks bijeenkomsten ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ was bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs. De initiatiefnemers, het Arbeidsmarktplatform PO, VOION en De Balie, organiseerden de reeks in samenwerking met het CAOP en de Onderwijscoöperatie.

Invloeden van buiten

De maatschappij en de onderwijssector veranderen voortdurend. Dat vraagt van de bestuurder, de schoolleider en de leerkracht een proactieve cultuur. Hoe geef je daar goed leiding vanuit de verschillende rollen die er in een team op school zijn?

Lees meer

Samen verantwoordelijk

 In een professionele dialoog kunnen leraren, teams, schoolleiders, bestuurders én leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.