Menu

Ondersteuning bij regionale samenwerking

U kunt als schoolbestuur terecht bij het Arbeidsmarktplatform PO voor ondersteuning bij regionale samenwerking. Samenwerken met andere schoolbesturen biedt kansen om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Dat blijkt als schoolbesturen in de regio te maken krijgen met wijziging in wet- en regelgeving zoals de Wwz (vervangingsvraagstukken) of met schommelingen in de vraag en aanbod van leraren. Vaak dus op een moment dat de arbeidsmarkt knelt. Het verduurzamen van de samenwerking in een regio kan vruchten afwerpen, zoals blijkt uit de ervaringen van PON en Regionale Transfercentra die tijdens het Sectorplan PO (2014-2016) zijn opgericht. 

Advies, analyse, kennis en voorbeelden

De ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO van regionale samenwerkingsinitiatieven bestaat uit:

  • Advies en analyse van de arbeidsmarkt binnen uw regio: regico√∂rdinatoren van het Arbeidsmarktplatform PO beschikken over een netwerk en recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • Meedenken en praktische ondersteuning bij de keuze voor een aanpak: onze regioadviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • Kennis: voor kennis over en praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking kunt u ook terecht op onze website.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de regionale ondersteuning, neem dan contact op met een van onze regiocoördinatoren.

Provincie Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland
Henny Steenbergen
H.Steenbergen@caop.nl
T: 06-22719813

Provincie Noord Holland Zuid, Gelderland en Overijssel
Simone Hoogenboom
S.Hoogenboom@caop.nl
T: 06-22614299

Provincie Zuid Holland
Angela Gomes
A.Gomes@caop.nl
T: 06-12662377

Provincie Noord Brabant
Suzanne Vos
S.Vos@caop.nl
T: 06-23203131

Provincie Limburg
Tiny Rompen
T.Rompen@caop.nl
T: 06-22652623

Provincie Utrecht, Noord Holland Noord en Zeeland
Hans Schwartz
H.Schwartz@caop.nl
T: 06-46183459

Privacy en cookies. Lees meer.