Menu

Ondersteuning regionale samenwerking

U kunt als schoolbestuur terecht bij het Arbeidsmarktplatform PO voor ondersteuning bij regionale samenwerking. Samenwerken met andere schoolbesturen biedt kansen om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Dat blijkt als schoolbesturen in de regio te maken krijgen met wijziging in wet- en regelgeving zoals de Wwz (vervangingsvraagstukken) of met schommelingen in de vraag en aanbod van leraren. Vaak dus op een moment dat de arbeidsmarkt knelt. Het verduurzamen van de samenwerking in een regio kan vruchten afwerpen, zoals blijkt uit de ervaringen van PON en Regionale Transfercentra die tijdens het Sectorplan PO (2014-2016) zijn opgericht. 

Ondersteuning bij regionale samenwerking

De ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO van regionale samenwerkingsinitiatieven bestaat uit:

  • Advies en analyse van de arbeidsmarkt binnen uw regio. Regiocoordinatoren van het Arbeidsmarktplatform beschikken over een netwerk en hebben kennis over samenwerking binnen de eigen en andere regio‚Äôs.
  • Ondersteuning vanuit het expertisecentrum POvoorderegio: schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen hierbij ondersteuning vragen van adviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds
  • Kennisdelen: voor praktijkvoorbeelden over regionale samenwerking kunt u ook terecht op deze website.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de regionale ondersteuning, neem dan contact op met een van onze regiocoördinatoren.

Provincie Friesland, Groningen, Flevoland
Henny Steenbergen
h.steenbergen@caop.nl
M: 06-22719813

Provincie Limburg, Brabant en Gelderland, Provincie Overijssel
Tiny Rompen
t.rompen@caop.nl
M: 06-22652623
 
Provincie Drenthe en Noord-Holland
Joyce van Solinge
j.vansolinge@caop.nl
M: 06-12979332
 
Provincie Utrecht, Zuid Holland en Zeeland
Hans Schwartz
h.schwartz@caop.nl
T: 06-46183459

Privacy en cookies. Lees meer.