Menu

Meer leerkrachten

Tegemoetkoming voor een vernieuwende aanpak om het lerarentekort terug te dringen

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leerkrachten. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk.

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft schoolbesturen en pabo’s eind schooljaar 2016/2017 opgeroepen om de handschoen gezamenlijk op te pakken. Gevraagd werd om een inspirerende aanpak om aantal en kwaliteit van toekomstige leerkrachten te vergroten, waar collega’s elders in het land van het experiment, project of idee van kunnen leren.
Samenwerkingsverbanden van besturen en een pabo die hun plan instuurden, konden in aanmerking komen voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO (co financiering).

Uiteindelijk zijn er negen projectplannen ingestuurd die ook alle negen een tegemoetkoming in de projectkosten hebben gekregen.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over deze plannen.

Contact

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via s.vos@caop.nl
Of neem telefonisch contact op met Suzanne Vos via 070 – 3765811

Privacy en cookies. Lees meer.