Menu

Kom kijken in de klas

Naar een open leercultuur

Leerkrachten die elkaar gedurende twee jaar periodiek observeren en coachen. Hoe kunt u
dat als schoolbestuur faciliteren? Met het project ‘Kom kijken in de klas’ worden ervaren leerkrachten opgeleid tot schoolcoach. De aanpak stimuleert een open leercultuur waarin leerkrachten ermee vertrouwd raken om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen. Streeft u ook zo’n professionele werkomgeving na? Meld u dan aan voor het project ‘Kom kijken in de klas’.

‘Kom kijken in de klas’ is een project van het Arbeidsmarktplatform PO, in samenwerking met prof. dr. Wim van de Grift.

Bekijk de video waarin schoolbestuurder Irene Konings vertelt waarom zij, de leerkrachten en de leerlingen enthousiast zijn over de aanpak van Kom kijken in de klas.

Hoe werkt het?

Op de deelnemende scholen worden ervaren leerkrachten opgeleid als schoolcoach. Schoolcoaches leren hoe zij betrouwbaar leerkrachten kunnen observeren met het ICALT-lesobservatie-instrument. Én zij leren hoe zij leerkrachten kunnen coachen bij hun professionele ontwikkeling. Deze schoolcoaches gaan leraren, die dat zelf willen, gedurende twee jaar, drie keer observeren en coachen.

In de voorbereidingsfase worden startbijeenkomsten georganiseerd voor het schoolbestuur, schoolleiders en leraren. In deze fase worden afspraken gemaakt over communicatie en de inzet van medewerkers. Voor het observeren, diagnosticeren en coachen worden schoolcoaches geworven en opgeleid.

Vervolgens maken de scholen een start met de cyclus van observeren, diagnosticeren en coachen. In een half jaar ronden de schoolcoaches hun lesobservaties af. Gedurende het proces zijn er regelmatig bijeenkomsten waar schoolcoaches hun ervaringen delen.

Aanmelden en voorwaarden

Er is plaats voor zes schoolbesturen. In de selectie van de aanmeldingen houdt het Arbeidsmarktplatform PO rekening met een landelijke spreiding van deelnemers en een balans tussen grotere en kleinere schoolbesturen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel wordt van de deelnemende schoolbesturen verwacht dat:

  • de P(G)MR het plan goedkeurt
  • zij meewerken aan de verspreiding van ervaringen met het project binnen de sector
  • ze hun personeel vrijstellen om aan het project deel te nemen
  • schoolleiders en leerkrachten gemotiveerd zijn om deel te nemen
  • zij een eigen projectplan maken

Wilt u meer weten of uw schoolbestuur aanmelden? Neem contact op met Rebecca Schoon van het Arbeidsmarktplatform PO via info@arbeidsmarktplatformpo.nl.

Lees ook het interview met Irene Koning van Stichting Fedra, waarbij het project inmiddels gestart is.

Privacy en cookies. Lees meer.